10 strategii dla portfela inwestycji emerytalnych

17 lutego 2021

Najlepsze sposoby inwestowania oszczędności emerytalnych

 • Dzielić
 • KołekE-mailOszczędzanie pieniędzy na sfinansowanie wygodnej emerytury jest prawdopodobnie największym powodem, dla którego ludzie inwestują. W związku z tym znalezienie właściwej równowagi między ryzykiem a zwrotem z inwestycji jest kluczem do skutecznej strategii oszczędzania na emeryturę. Oto kilka sugestii, które pomogą Ci podejmować najmądrzejsze decyzje z oszczędnościami emerytalnymi.

  Skonstruuj portfel całkowitego zwrotu

  Jednym z powszechnych sposobów tworzenia dochodu emerytalnego jest zbudowanie portfela funduszy indeksów akcyjnych i obligacji (lub współpraca z doradcą finansowym, który to robi). Portfel jest zaprojektowany tak, aby osiągnąć przyzwoitą długoterminową stopę zwrotu, a po drodze przestrzegasz określonego zestawu zasad dotyczących stóp wypłat, które zazwyczaj pozwalają Ci wypłacać 4-7% rocznie, a w niektórych latach zwiększać Twoja wypłata za inflację. Wcześniejsze 

  Koncepcja „całkowitego zwrotu polega na tym, że dążysz do osiągnięcia średniego rocznego zwrotu z 10 do 20 lat, który spełnia lub przekracza Twój współczynnik wypłat. Chociaż celujesz w długoterminową średnią, w każdym roku Twoje zwroty będą znacznie odbiegać od tej średniej. Aby zastosować tego typu podejście inwestycyjne, należy utrzymywać zdywersyfikowaną alokację niezależnie od rocznych wzrostów i spadków portfela.

  Wypłaty dokonujesz za pomocą tak zwanego systematycznego planu wypłat. Uważaj na to, jak prognozujesz swoje potencjalne wyniki – kiedy regularne wypłaty wychodzą na emeryturę, sekwencja zwrotów rynkowych może wpłynąć na Twój wynik.

  Istnieje wiele odmian strategii inwestycyjnej całkowitego zwrotu, takich jak segmentacja czasowa i dopasowywanie aktywów do pasywów, gdzie bezpieczne inwestycje są wykorzystywane do zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb w zakresie przepływów pieniężnych, a inwestycje ukierunkowane na wzrost są wykorzystywane do finansowania przyszłych potrzeb w zakresie przepływów pieniężnych.

  Podejście całkowitego zwrotu najlepiej wykorzystują doświadczeni inwestorzy, ci, którzy lubią zarządzać swoimi pieniędzmi i mają historię podejmowania logicznych, zdyscyplinowanych decyzji lub zatrudniając doradcę, który stosuje to podejście. Dobrze wykonany portfel całkowitego zwrotu jest jedną z najlepszych inwestycji emerytalnych, jakie możesz zrobić.

  Korzystaj z funduszy emerytalnych

  Fundusze emerytalne to wyspecjalizowany rodzaj funduszy inwestycyjnych. Automatycznie alokują Twoje pieniądze w zdywersyfikowanym portfelu akcji i obligacji, często poprzez posiadanie kilku innych funduszy inwestycyjnych. Inwestycje są zarządzane w celu generowania miesięcznego dochodu, który jest przekazywany do Ciebie. Fundusze te są tak skonstruowane, aby zapewnić kompleksowy pakiet, który ma służyć realizacji określonego celu.

  Niektóre fundusze mają na celu generowanie wyższych miesięcznych dochodów i mogą wykorzystać część kapitału, aby osiągnąć cele dotyczące wypłat. Inne fundusze mają niższą miesięczną kwotę dochodu w połączeniu z celem zachowania kapitału.

  Dzięki funduszowi emerytalnemu zachowujesz kontrolę nad swoim kapitałem i masz dostęp do swoich pieniędzy w dowolnym momencie. Oczywiście, jeśli wycofasz część swojego kapitału, Twój przyszły miesięczny dochód następnie spadnie.

  Renty natychmiastowe

  Wszystkie renty są raczej formą ubezpieczenia niż inwestycją. Ich celem jest generowanie dochodów, a tego potrzebujesz na emeryturze.

  Z rentą natychmiastową zabezpieczasz swoje przyszłe dochody. W zamian za zryczałtowaną płatność, firma ubezpieczeniowa zapewnia gwarantowany dochód na całe życie (lub w innym uzgodnionym terminie). Gwarancja jest tak silna, jak jakość wystawiającego ją ubezpieczyciela.

  Istnieją stałe renty natychmiastowe oraz zmienne renty natychmiastowe. Niektóre oferują dochód, który wzrośnie wraz z inflacją, chociaż oznacza to, że zaczniesz otrzymywać niższą miesięczną kwotę. Wcześniejsze  

  Możesz również wybrać okres trwania renty, na przykład wypłata na 10 lat, wspólna wypłata dożywotnia (odpowiednia, jeśli jesteś w związku małżeńskim i chcesz mieć dla któregokolwiek z was dochód, który może być długotrwały) lub wypłata dożywotniego małżeństwa. Wcześniejsze 

  Renty natychmiastowe mogą być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają wielu innych źródeł gwarantowanego dochodu, dla tych, którzy wydają się nadmiernie wydawać (co oznacza, że ​​mogą wydać ryczałtową sumę pieniędzy zbyt szybko i wtedy nic nie zostaje) i dla osób samotnych o długiej oczekiwanej długości życia.

  Kup obligacje

  Kupując obligację, pożyczasz pieniądze rządowi, korporacji lub gminie. Pożyczkobiorca zgadza się płacić odsetki przez określony czas, a po terminie wykupu obligacji kwota główna zostaje zwrócona. Dochód z odsetek lub dochód z obligacji (lub z funduszu obligacji) może być stałym źródłem dochodu na emeryturze. Wcześniejsze 

  Obligacje mają ratingi jakościowe, które dają wyobrażenie o sile finansowej emitenta obligacji. Istnieją obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Istnieją również obligacje o zmiennym oprocentowaniu, zwane obligacjami o zmiennym oprocentowaniu, a także obligacje o wysokiej rentowności, które zapewniają wyższe oprocentowanie kuponowe, ale mają niższą ocenę jakości. Obligacje można nabyć w pakiecie w formie funduszu inwestycyjnego obligacji lub funduszu giełdowego, albo można kupić pojedyncze obligacje.

  Na emeryturze poszczególne obligacje można wykorzystać do utworzenia drabiny obligacji z datami zapadalności ustawionymi tak, aby odpowiadały Twoim przyszłym potrzebom w zakresie przepływów pieniężnych. Ta struktura inwestycyjna jest często określana jako dopasowywanie aktywów do zobowiązań lub segmentacja czasowa.

  Wartość główna obligacji będzie się zmieniać wraz ze zmianą stóp procentowych. W środowisku rosnących stóp procentowych można oczekiwać spadku istniejących wartości obligacji. Jeśli planujesz utrzymać obligację do terminu zapadalności, wahania kapitału nie będą miały znaczenia. Jeśli jesteś właścicielem funduszu powierniczego obligacji i chcesz go sprzedać, aby wykorzystać fundusze na wydatki na życie, wahania kapitału będą miały znaczenie.

  Kupuj obligacje za dochód, który generują lub za gwarantowany kapitał, który otrzymasz, gdy osiągną dojrzałość – nie kupuj ich w oczekiwaniu na wysokie zyski lub spodziewanie się zysku na wzroście kapitału.

  Wynajem nieruchomości

  Wynajem nieruchomości może zapewnić stabilne źródło dochodu, ale będą obowiązywały wymagania związane z utrzymaniem, a kiedy jesteś właścicielem nieruchomości, nieuchronnie poniesiesz nieprzewidziane wydatki. Zanim kupisz nieruchomość na wynajem, musisz obliczyć wszystkie potencjalne wydatki, które możesz ponieść w oczekiwanym okresie, w którym planujesz posiadać nieruchomość. Musisz również uwzględnić wskaźniki pustostanów – żadna nieruchomość nie będzie wynajmowana w 100% przypadków.

  Nieruchomości inwestycyjne to biznes, a nie propozycja szybkiego wzbogacenia się. Dla osób z doświadczeniem na rynku nieruchomości lub tych, którzy chcą poświęcić czas na wynajęcie nieruchomości biznesowych, mogą stanowić świetną inwestycję na emeryturę.

  Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, rozważ przeczytanie książek na temat inwestowania w nieruchomości, porozmawiaj z doświadczonymi inwestorami i dołącz do klubu inwestowania w nieruchomości.

  Nie wychodź z domu i nie zaczynaj inwestować w nieruchomości bez odrabiania lekcji. Ludzie wskakują na modę na rynku nieruchomości tylko dlatego, że znali przyjaciela lub sąsiada, który bardzo dobrze sobie z nimi radził. Twój przyjaciel lub sąsiad może mieć wiedzę lub doświadczenie, których ty nie masz. Wejście w inwestycję, ponieważ komuś innemu się udało, nie jest właściwym powodem, aby to zrobić.

  Renta zmienna z dożywotnim dochodem

  Renta zmienna to nie ten sam rodzaj inwestycji, co renta natychmiastowa. W przypadku renty zmiennej Twoje pieniądze trafiają do portfela inwestycji, które wybierzesz. Uczestniczysz w zyskach i stratach tych inwestycji, ale za dodatkową opłatą możesz dodać gwarancje, tzw. Riders. Pomyśl o jeźdźcu jak o parasolu – możesz go nie potrzebować, ale jest po to, aby Cię chronić w najgorszym przypadku.

  Pasażerowie, którzy zapewniają dochód, noszą wiele nazw, takich jak osoby jeżdżące na utrzymanie, gwarantowane wypłaty, pasażerowie o minimalnym dochodzie dożywotnim itp. Każdy z nich ma inną formułę, która określa rodzaj udzielanej gwarancji. Renty zmienne są złożone, a wiele osób, które je oferują, nie ma dobrego pojęcia o tym, co robi dany produkt, a czego nie. Pasażerowie mają opłaty i często mają zmienne renty, których łączne opłaty wynoszą około 3-4% rocznie. Oznacza to, że aby zarobić jakiekolwiek pieniądze, inwestycje muszą zwrócić opłaty, a potem część.

  Renta jest produktem ubezpieczeniowym. Konieczne jest przemyślane planowanie, aby określić, czy należy ubezpieczyć część swoich dochodów. Jeśli odpowiedź brzmi „ tak ”, musisz dowiedzieć się, na jakim koncie wykupić rentę (IRA lub z pieniędzy innych niż emerytura), w jaki sposób dochód zostanie opodatkowany, gdy go użyjesz, i co stanie się z rentą w przypadku Twojej śmierci .

  Właściwe planowanie należy przeprowadzić przed zakupem zmiennych rent. Niestety, zbyt często renta jest kupowana, ponieważ ktoś miał gotówkę, a sprzedawca zasugerował, aby włożył pieniądze do produktu o zmiennej rentie. To nie jest planowanie finansowe.

  Zachowaj pewne bezpieczne inwestycje

  Zawsze chcesz zachować część swoich inwestycji emerytalnych w bezpiecznych alternatywach. Podstawowym celem każdej bezpiecznej inwestycji jest ochrona tego, co masz, zamiast generowania wysokiego poziomu bieżącego dochodu.

  Wszyscy emeryci powinni mieć konto rezerwowe (fundusz awaryjny). Konto to nie powinno być uwzględniane jako aktywa dostępne do generowania dochodów emerytalnych. Jest tam jako siatka bezpieczeństwa; coś, do czego można się zwrócić w przypadku nieprzewidzianych wydatków, które mogą pojawić się na emeryturze.

  Ponadto, jeśli nie jesteś pewien, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, zaparkuj je w bezpiecznej inwestycji, poświęcając czas na podjęcie świadomej decyzji. Zbyt wiele osób spieszy się, aby zainwestować pieniądze w inwestycję, ponieważ czują, że nie powinna ona zbyt długo leżeć w banku. W końcu podejmują pochopną decyzję, co nigdy nie jest dobrym pomysłem.

  Podejmowanie przemyślanych i świadomych decyzji inwestycyjnych wymaga czasu. Podczas szkolenia się lub przeprowadzania rozmów z doradcami, możesz zostawić swoje pieniądze w bezpiecznym miejscu. Żaden renomowany specjalista nie będzie naciskał na Ciebie, abyś podjął szybką decyzję inwestycyjną. Jeśli czujesz się pod presją, możesz nie mieć do czynienia z kimś, kto ma na myśli Twój najlepszy interes.

  Dochodowe fundusze zamknięte

  Większość funduszy zamkniętych ma generować miesięczny lub kwartalny dochód. Dochód ten może pochodzić z odsetek, dywidend, zabezpieczonych wezwań lub w niektórych przypadkach ze zwrotu kapitału. Każdy fundusz ma inny cel; niektórzy posiadają akcje, inni posiadają obligacje, niektórzy wypisują zabezpieczone wezwania do generowania dochodu, inni używają czegoś, co nazywa się strategią przechwytywania dywidendy. Przed zakupem zbierz informacje.

  Niektóre fundusze zamknięte wykorzystują dźwignię finansową – co oznacza, że ​​pożyczają pod zastaw papierów wartościowych funduszu, aby kupować więcej papierów wartościowych przynoszących dochód – iw ten sposób są w stanie zapłacić wyższy zysk. Dźwignia oznacza dodatkowe ryzyko. Oczekuj, że wartość główna wszystkich funduszy zamkniętych będzie dość niestabilna.

  Doświadczeni inwestorzy mogą uznać fundusze zamknięte za odpowiednią inwestycję dla części ich emerytury. Mniej doświadczeni inwestorzy powinni ich unikać lub posiadać, korzystając z usług zarządzającego portfelem, który specjalizuje się w funduszach zamkniętych.

  Fundusze dywidend i dochodów z dywidend

  Zamiast kupować pojedyncze akcje wypłacające dywidendy, możesz wybrać fundusz dochodów z dywidend, który będzie posiadał i zarządzał za Ciebie akcjami wypłacającymi dywidendę. Dywidendy mogą stanowić stałe źródło dochodu na emeryturze, który może wzrastać każdego roku, jeśli firmy zwiększają wypłatę dywidendy – ale w złych czasach dywidendy można również zmniejszyć lub całkowicie wstrzymać.

  Wiele spółek notowanych na giełdzie produkuje tak zwane „kwalifikowane dywidendy, co oznacza, że ​​dywidendy są opodatkowane według niższej stawki podatkowej niż zwykły dochód lub dochód z odsetek. Z tego powodu najbardziej efektywne podatkowo może być przechowywanie funduszy lub akcji, które generują kwalifikowane dywidendy na kontach innych niż emerytalne (czyli nie na kontach IRA, Roth IRA, 401 (k) itp.)

  Uważaj na akcje lub fundusze wypłacające dywidendy, których stopy zwrotu są znacznie wyższe niż średni kurs. Wysokim plonom zawsze towarzyszy dodatkowe ryzyko. Jeśli coś przynosi znacznie wyższy zysk, robi to, aby zrekompensować Ci podjęcie dodatkowego ryzyka. Nie inwestuj bez zrozumienia ryzyka, które podejmujesz.

  Fundusze inwestycji w nieruchomości (REIT)

  Fundusz inwestycyjny na rynku nieruchomości (REIT) jest jak fundusz inwestycyjny, który jest właścicielem nieruchomości. Zespół profesjonalistów zarządza nieruchomością, pobiera czynsz, pokrywa wydatki, pobiera za to opłatę za zarządzanie, a pozostały dochód przekazuje inwestorowi.

  REITy mogą specjalizować się w jednym rodzaju nieruchomości, takich jak budynki mieszkalne, biurowce lub hotele / motele. Istnieją REIT-y w obrocie niepublicznym, zwykle sprzedawane przez brokera lub zarejestrowanego przedstawiciela, który otrzymuje prowizję, a także REIT-y notowane w publicznym obrocie, które są przedmiotem obrotu na giełdzie i mogą być kupione przez każdego, kto posiada konto maklerskie. Wcześniejsze 

  REIT-y używane jako część zdywersyfikowanego portfela mogą być odpowiednią lokatą na emeryturę. Ze względu na charakterystykę podatkową dochodu, jaki generują REIT-y, najlepszym rozwiązaniem może być posiadanie tego typu inwestycji na koncie emerytalnym z odroczonym podatkiem, takim jak IRA. Wcześniejsze 

  Jeśli dotarłeś do końca tej listy, gratulacje! Dowiedz się wszystkiego, co możesz, i pamiętaj, że najlepiej jest wybrać inwestycje emerytalne jako część ogólnego planu inwestycyjnego. Inwestycje najlepiej wybrać do współpracy, a nie jako rozwiązania indywidualne. Wszystkie przedstawione opcje można łączyć i dopasowywać i wykorzystywać jako część planu.

  Balance nie zapewnia usług i porad podatkowych, inwestycyjnych ani finansowych. Informacje są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem obejmującym możliwą utratę kapitału.