Amerykańskie fundusze pożyczkowe dla małych firm dostępne na zakup nieruchomości komercyjnych

17 lutego 2021

przez: Stephen Umberger, District Director

Właściciele małych firm myślący o zakupie lub renowacji nieruchomości komercyjnych lub zakupie sprzętu w celu rozwoju lub rozszerzenia działalności powinni rozważyć program pożyczkowy 504 US Small Business Administration (SBA). Pożyczka 504 zapewnia małym firmom dostęp do tego samego rodzaju długoterminowego finansowania o stałym oprocentowaniu, z którego korzystają większe firmy. Stopy procentowe są równoważne korzystnym stopom rynkowym obligacji.

Większość firm w stanie Maryland kwalifikowałaby się do tego programu pożyczkowego. Program pożyczek 504 definiuje firmę jako małą, jeśli jej wartość netto nie przekracza 7 mln USD, a zysk netto po opodatkowaniu jest poniżej 2,5 mln USD. Prawie każdy rodzaj legalnej działalności kwalifikuje się do finansowania 504, w tym produkcja, sprzedaż hurtowa, usługi, usługi profesjonalne lub sprzedaż detaliczna.

Pożyczka 504 może zostać wykorzystana na zakup środków trwałych, takich jak: grunty i ulepszenia, w tym budynki zajmowane przez właścicieli, skarpy, ulepszenia ulic, media, parkingi i zagospodarowanie terenu; budowa nowych obiektów lub modernizacja, renowacja lub przebudowa istniejących obiektów; lub do zakupu maszyn i urządzeń długoterminowych o okresie użytkowania co najmniej 10 lat. Do pożyczki można również włączyć koszty miękkie, takie jak opłaty architektoniczne i prawne, badania środowiskowe, wyceny oraz odsetki i opłaty za budowę i / lub tymczasowe finansowanie bankowe. Finansowanie innych potrzeb, takich jak kapitał obrotowy, zapasy, konsolidacja zadłużenia lub refinansowanie, kwalifikuje się w ramach oddzielnego programu gwarancji kredytowych SBA 7 (a).

Struktura typowego projektu 504 obejmuje 50% kosztów projektu za pośrednictwem pożyczkodawcy z sektora prywatnego. Ta pożyczka uprzywilejowana jest zwykle udzielana na okres 10 lat ze stałą lub zmienną stopą procentową, w zależności od relacji z pożyczkodawcą. Czterdzieści procent kosztów projektu jest finansowanych z obligacji o stałym oprocentowaniu, zabezpieczonych zastawem podrzędnym od SBA Certified Development Company (CDC). Skrypt dłużny jest objęty stuprocentową gwarancją SBA. Ostateczne 10 procent kosztów projektu pokrywa nabywca.

Największą atrakcją tego programu jest niewielka 10-procentowa zaliczka. Można wymagać od biznesu jeszcze mniej, jeśli miasto, miasteczko lub państwo starające się przyciągnąć biznes do swojej społeczności jest skłonne zapewnić niewielką część finansowania na podległym mu stanowisku. Ze względu na niższą wymaganą zaliczkę i możliwość sfinansowania kosztów miękkich, mała firma osiągnie z góry oszczędności gotówkowe w wysokości około 100 000 USD na projekcie o wartości 1 miliona USD.

Maksymalny skrypt dłużny SBA może wynosić do 2 milionów dolarów. Niektóre podmioty produkcyjne są uprawnione do obligacji o wartości do 4 milionów USD. Oznacza to, że CDC może współpracować z Tobą, aby połączyć finansowanie projektu o wartości 10 milionów USD, a bank zapewnił pierwszą hipotekę w wysokości 5 milionów USD z obligacją SBA 504 w wysokości 4 milionów USD i tylko 10 procentami kapitału.

Dostępne są zapadalności 10 lub 20 lat. Oprocentowanie 504 pożyczek jest ustalane na poziomie wyższym niż obecna stopa rynkowa w przypadku pięcioletnich i dziesięcioletnich emisji skarbowych USA. Oprocentowanie pożyczki 504 jest stałe na okres trwania pożyczki i jest ustalane, gdy CDC sprzedaje obligację w celu sfinansowania pożyczki. Efektywne stawki all-in, które obejmują wszystkie opłaty i koszty zamknięcia, dla 20-letnich obligacji zmieniają się co miesiąc.

Rozważ następujące zalety programu SBA 504 w porównaniu z tradycyjnym finansowaniem hipotecznym:

Korzyści dla biznesu:

 • Niska zaliczka. W większości przypadków firma musi wpłacić tylko 10 procent całkowitego kosztu projektu, który obejmuje remonty i koszty miękkie. Pozwala to firmie zachować środki pieniężne na kapitał obrotowy. (Zwykle banki wymagają od 20 do 30 procent zaliczki od ceny zakupu).
 • Stała stawka na część SBA 504. Małe firmy nie muszą martwić się o wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych i mogą obliczyć dokładną kwotę spłaty kredytu hipotecznego przez 20 lat.Długoterminowy. 504 pożyczki są na 10 lub 20 lat. Ponieważ CDC znajduje się na drugiej pozycji zastawu, pożyczkodawca udzielający 50-procentowej pierwszej pożyczki zastawnej jest skłonny pożyczyć na dłuższy okres. Dłuższe terminy zmniejszają miesięczne płatnościNiskie oprocentowanie. Nawet z opłatami i kosztami zamknięcia zawartymi w stawce, program 504 oferuje niską stałą stopę dla podporządkowanej pożyczki hipotecznej. Stawka mieszana między częścią pożyczkodawcy a częścią 504 SBA sprawia, że ​​projekt jest bardzo przystępny, szczególnie dla małych firm.Korzyści dla pierwszych pożyczkodawców hipotecznych w projekcie 504:

  • Pożyczkodawca ponosi mniejsze ryzyko, ponieważ pożyczka SBA 504 jest na drugiej pozycji
  • Niższy stosunek wartości kredytu do wartościPierwszy pożyczkodawca hipoteczny otrzymuje kredyty CRADbaj o zadowolenie rosnącego klientaKorzyści dla społeczności:

   Społeczność zyskuje przewagę, utrzymując lub przyciągając zdrowe, rozwijające się małe firmy, które będą tworzyć miejsca pracy i przyczyniać się do zdrowia lokalnej gospodarki.

   Aby uzyskać więcej informacji:

   Aby dowiedzieć się więcej o tym programie, zadzwoń do biura okręgowego SBA Baltimore pod numer 410-962-6195 lub skontaktuj się z jedną z następujących aktywnych certyfikowanych firm deweloperskich obsługujących Maryland.