Co to jest kredyt i dlaczego jest ważny

Co to jest kredyt i dlaczego jest ważny
16 października 2020

Dobry kredyt

Kredyt jest częścią twojej siły finansowej. Pomaga ci w uzyskaniu rzeczy, których potrzebujesz teraz, takich jak pożyczka na samochód lub karta kredytowa, na podstawie obietnicy spłaty później. Praca nad ulepszeniem kredytu pomaga upewnić się, że kwalifikujesz się do otrzymania pożyczki, gdy jej potrzebujesz.

Co to jest kredyt?

Rodzaje kredytów

Istnieje wiele rodzajów kredytów. Dwa najczęstsze typy to pożyczki ratalne i kredyt odnawialny.

Pożyczki ratalne to określona kwota pieniędzy pożyczona na określony cel.

Typowe przykłady kredytów ratalnych

 • Kredyty studenckie
 • Pożyczki samochodowe

Kredyt odnawialny to linia kredytowa, z której możesz korzystać po spłaceniu. Możesz za jego pomocą robić zakupy, o ile saldo nie przekracza limitu kredytu, który może się zmieniać w czasie. Karty kredytowe to najpopularniejszy rodzaj kredytu odnawialnego.

Karty kredytowe

Nie wszystkie karty kredytowe są takie same. Upewnij się, że znasz wszystkie zalety i wady kart kredytowych, wybierając odpowiednią dla siebie.

Stopy procentowe

Odsetki to koszt pożyczenia pieniędzy. Pożyczkodawcy zazwyczaj pobierają określony procent średniego dziennego salda na koncie, co nazywa się stopą procentową. Ta stopa procentowa jest naliczana co miesiąc do salda należności. Karty kredytowe mogą mieć różne oprocentowanie dla różnych rodzajów działalności, takich jak zakupy lub zaliczki gotówkowe, więc pamiętaj, aby przeczytać drobny druk.

Wiele kart kredytowych pobiera opłaty, ale nie wszystkie karty pobierają te same opłaty. Uważaj, aby w pełni zrozumieć, za jakie opłaty jesteś odpowiedzialny.

Najczęstsze opłaty

 1. Przeczytaj informacje o opłatach rocznych
 2. Przeczytaj informacje o opłatach transakcyjnych
 3. Przeczytaj informacje na temat opłat za przelew salda
 4. Przeczytaj informacje na temat opłat za opóźnienia w płatnościach
 5. Przeczytaj informacje na temat opłat za przekroczenie limitu kredytu
 6. Przeczytaj informacje na temat opłat za zwrot towaru

Roczne opłaty są podobne do składki członkowskiej – opłata jest naliczana raz w roku tylko za posiadanie karty. Wróć do najpopularniejszej nawigacji po opłatach

Opłaty transakcyjne są pobierane, gdy karta jest używana do wypłaty gotówki. Wróć do najpopularniejszej nawigacji po opłatach

Opłaty za przelew salda to opłaty, które płacisz, aby przenieść salda z jednej karty kredytowej na drugą. Wróć do najpopularniejszej nawigacji po opłatach

Opłaty za zwłokę są naliczane, jeśli płatność wpłynie po terminie. Wróć do najpopularniejszej nawigacji po opłatach

Opłaty za przekroczenie limitu kredytu są naliczane, jeśli wydatki przekraczają limit kredytowy ustawiony dla Twojego konta. Wróć do najpopularniejszej nawigacji po opłatach

Opłaty za zwrot towaru są naliczane, jeśli płatność zostanie zwrócona z powodu niewystarczających środków. Wróć do najpopularniejszej nawigacji po opłatach

Limit kredytu

Twój limit kredytu to maksymalne saldo, jakie możesz mieć na swojej karcie kredytowej. Jest określany przez pożyczkodawcę na podstawie historii kredytowej i dochodów.

Pochodzenie kredytowe: raporty i wyniki FICO

Twój raport kredytowy jest tym, czego używają ogólnokrajowe agencje konsumenckie do obliczania Twojej zdolności kredytowej, która jest używana przez pożyczkodawców do określenia Twojej zdolności kredytowej. Trzy główne ogólnokrajowe agencje raportujące konsumenckie to Equifax, TransUnion i Experian.

Co to jest FICO Score?

Raporty kredytowe służą do generowania oceny kredytowej. Jedną z najczęściej stosowanych formuł oceny zdolności kredytowej jest wynik FICO Fair Isaaca, który waha się od 300 (niski) do 850 (wysoki). Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz zatwierdzony do nowego kredytu lub zaoferujesz niższe oprocentowanie. Do obliczenia wyniku FICO wykorzystuje się wiele czynników z Twojej historii kredytowej. Ogólnokrajowe agencje kredytów konsumenckich nie ujawniają, w jaki sposób obliczane są wyniki, więc nikt nie wie dokładnie, w jaki sposób są one ustalane. Agencje mogą mieć różne dane dotyczące Twojej historii kredytowej, więc Twój wynik może się różnić w zależności od agencji.

Ukryj informacje o historii płatności

Twój raport kredytowy przedstawia historię płatności (terminowych, spóźnionych lub nieodebranych) z ostatnich siedmiu lat.

Pokaż informacje o kwotach zadłużenia

Twój wynik FICO uwzględnia kwoty, które jesteś winien na wszystkich typach rachunków. W przypadku pożyczek ratalnych, takich jak pożyczki studenckie lub kredyty samochodowe, spłata pożyczki może pomóc zwiększyć wynik.

W przypadku odnawialnych rachunków kredytowych, takich jak karty kredytowe, Twój wynik FICO uwzględnia całkowitą kwotę, którą jesteś winien, a także współczynnik wykorzystania. Twój wskaźnik wykorzystania porównuje kwotę, którą jesteś winien na swojej karcie z limitem kredytowym na koncie. Warto dążyć do wykorzystania 30% lub mniej dostępnego kredytu.

Pokaż informacje o długości historii kredytowej

Dłuższa zdrowa historia kredytowa może oznaczać wyższy wynik. Z tego powodu korzystanie z otwartych kont kart kredytowych może być korzystne, nawet jeśli nie używasz ich regularnie i nie masz salda.

Pokaż informacje o nowym kredycie

Otwarcie wielu nowych kont w krótkim czasie może obniżyć twoją zdolność kredytową, przynajmniej tymczasowo.

Pokaż informacje o typach używanych kredytów

Twój wynik FICO uwzględnia rodzaje rachunków kredytowych, z których korzystasz. Zwykle najlepiej jest mieć zarówno odnawialne (jak karty kredytowe), jak i ratalne (jak pożyczki studenckie lub samochodowe) linie kredytowe, o ile jesteś w stanie nimi zarządzać.

Trudne zapytania a miękkie zapytania

Za każdym razem, gdy potencjalny wierzyciel uzyskuje dostęp do Twojego raportu kredytowego i oceny, jest to zapisywane w Twoim raporcie jako twarde zapytanie. Zbyt wiele z nich może wskazywać potencjalnym wierzycielom, że próbujesz otworzyć więcej niż jedną linię kredytową i mogą zdecydować, że nie udzielą Ci pożyczki.

Możesz również usłyszeć o miękkich zapytaniach. Występują, gdy Twój raport kredytowy jest weryfikowany, gdy nie chcesz otwierać nowych linii kredytowych. W przeciwieństwie do zapytań twardych, zapytania miękkie nie są brane pod uwagę przez pożyczkodawców przy ocenie, czy pożyczyć Ci pieniądze.

Przykłady miękkich zapytań

 • Właściciele przeprowadzają kontrole zdolności kredytowej, gdy ubiegasz się o wynajem nieruchomości
 • Masz dostęp do własnego raportu kredytowego w celu monitorowania

Twoje supermocarstwo: dobry kredyt

Ratingi kredytowe mają wpływ na wiele aspektów życia. Oni mogą:

 • Określ, czy pożyczkodawca zatwierdza nową pożyczkę.
 • Wpływaj na oprocentowanie i opłaty pożyczki.
 • Bądź sprawdzony przez pracodawców, zanim zaoferują ci nową pracę.
 • Być wykorzystywanym przez właścicieli przy podejmowaniu decyzji o wynajmie.
 • Określ uprawnienia do pożyczki studenckiej, w tym większości pożyczek prywatnych.
 • Być sprawdzonym przez firmy ubezpieczeniowe, gdy ubiegasz się o wiele rodzajów ubezpieczeń, w tym ubezpieczenie samochodu lub domu.

Dobry kredyt a zły kredyt

Posiadanie dobrego kredytu oznacza, że ​​dokonujesz regularnych płatności na każdym z kont, dopóki saldo nie zostanie w pełni spłacone. Alternatywnie, zły kredyt oznacza, że ​​miałeś trudności z dotrzymaniem końca umowy; możliwe, że nie zapłaciłeś pełnej kwoty minimalnej płatności lub nie dokonałeś płatności w terminie.

Negatywne informacje zazwyczaj pozostają w raporcie kredytowym przez co najmniej siedem lat.

Zły kredyt

 • Opóźnione płatności
 • Upadłości *
 • Foreclosures
 • Kolekcje

* Bankructwa pozostają w raporcie kredytowym przez 10 lat .

Dobra wiadomość jest taka, że ​​zły kredyt zawsze można poprawić. Praktykowanie dobrych nawyków kredytowych może podnieść niski wynik, a także pomóc w utrzymaniu dobrego wyniku.

Super porady kredytowe

 • Zawsze opłacaj rachunki na czas.
 • Utrzymuj niskie saldo na kartach kredytowych.
 • Monitoruj swój raport kredytowy, aby upewnić się, że nie ma żadnych błędów. Odwiedź witrynę Annualcreditreport.com, aby uzyskać bezpłatny raport od każdej z trzech głównych ogólnokrajowych agencji zgłaszających konsumenckie raz na 12 miesięcy.
 • Unikaj zbyt wielu zapytań o kredyt w krótkim okresie.
 • Chroń swoje finanse! Zachowaj porządek w dokumentacji finansowej i zawsze uważaj na oszustwa i oszustwa.

Pożyczki i kredyty studenckie

Twoje spłaty kredytu studenckiego, terminowe lub nieodebrane, są zgłaszane do wszystkich trzech ogólnokrajowych agencji zgłaszających konsumentów. Twój serwisant zaczyna raportować o twoich pożyczkach natychmiast po wypłacie.

W szkole

Kiedy jesteś w szkole, kwota płatności jest wyświetlana jako zero dolarów, a stan Twojego konta wyświetla się zgodnie z ustaleniami lub bieżącymi , co oznacza, że ​​Twoje konto ma dobrą opinię.

Okres karencji

Gdy jesteś w okresie karencji, status Twojego konta nadal wyświetla płatności zgodnie z ustaleniami lub aktualne .

Spłata

Dokonywanie płatności

Gdy zaczniesz spłacać pożyczki studenckie, w raporcie kredytowym zostanie wyświetlona zaplanowana kwota płatności określona przez plan spłaty. Jeśli płatności są dokonywane na czas każdego miesiąca, na Twoim koncie pożyczki studenckiej nadal wyświetlane są płatności zgodnie z ustaleniami lub bieżącymi .

Nieodebrane płatności

Spłaty kredytu studenckiego, terminowe lub nieodebrane, są raportowane co 30 dni. Po zgłoszeniu spóźnionej lub nieodebranej płatności Great Lakes nie może usunąć jej z historii kredytowej, chyba że zaistnieją okoliczności łagodzące lub zostanie ustalone, że byłeś w szkole, na odroczeniu lub w okresie karencji.

Domyślna

Jeśli przegapisz zbyt wiele płatności, Twoja pożyczka może zostać niespłacona. Kiedy tak się dzieje, status konta zmienia się na roszczenie, które zostało złożone do rządu, wskazując, że konto zostało opłacone przez roszczenie rządowe , w wyniku czego saldo wynosi zero dolarów. Niespłacanie pożyczki obniża ocenę FICO i utrudnia uzyskanie zgody na nowe linie kredytowe. Jeśli tak się stanie, skontaktuj się ze swoim serwisem, aby dowiedzieć się o opcjach rehabilitacji pożyczki i przywrócenia konta do dobrej kondycji, co pozwoli Ci wrócić na właściwe tory i poprawić swój wynik.

Dodatkowe zasoby do budowania silnego kredytu

Nawet superbohaterowie muszą ćwiczyć, aby pozostać silnymi. Te treningi finansowe pomogą Ci zbudować silny, zdrowy kredyt.