Co to jest wskaźnik wykorzystania kredytu

Co to jest wskaźnik wykorzystania kredytu
16 października 2020

Twój współczynnik wykorzystania kredytu, czasami nazywany wskaźnikiem wykorzystania kredytu, to kwota kredytu odnawialnego, z którego aktualnie korzystasz, podzielona przez całkowitą kwotę dostępnego kredytu odnawialnego. Innymi słowy, jest to kwota, którą aktualnie jesteś winien podzielona przez Twój limit kredytowy. Zwykle jest wyrażany w procentach. Na przykład, jeśli na dwóch kartach kredytowych masz łącznie 10 000 USD na kredycie, a saldo jednej karty wynosi 5000 USD, wskaźnik wykorzystania kredytu wynosi 50% – wykorzystujesz połowę całego dostępnego kredytu. Możesz obliczyć ogólny współczynnik wykorzystania kredytu, a także stawkę dla każdego konta kredytowego (zwaną współczynnikiem na kartę).

Modele oceny zdolności kredytowej często uwzględniają stopień wykorzystania kredytu podczas obliczania zdolności kredytowej. Mogą mieć wpływ do 30% oceny kredytowej (co czyni je jednym z bardziej wpływowych czynników), w zależności od zastosowanego modelu scoringowego.

Niski współczynnik wykorzystania kredytu oznacza, że ​​wykorzystujesz mniej dostępnego kredytu. Modele oceny zdolności kredytowej generalnie interpretują to jako wskazówkę, że dobrze radzisz sobie z zarządzaniem kredytem, ​​unikając nadmiernych wydatków, a kontrolowanie wydatków może pomóc w osiągnięciu wyższych wyników kredytowych. Wyższe wyniki kredytowe mogą ułatwić zabezpieczenie dodatkowego kredytu, takiego jak pożyczki samochodowe, kredyty hipoteczne i karty kredytowe na korzystnych warunkach, kiedy tego potrzebujesz.

Kredyt odnawialny

Wskaźniki wykorzystania kredytu opierają się wyłącznie na kredycie odnawialnym – zasadniczo na Twoich kartach kredytowych i liniach kredytowych. Stawki nie obejmują kredytów ratalnych, takich jak kredyt hipoteczny lub kredyt samochodowy. Te czynniki wpływają na twój kredyt w inny sposób.

Nazywa się to „kredytem odnawialnym”, ponieważ nie ma z góry określonej daty zakończenia; kwota, którą jesteś winien, przenosi się (obraca) z miesiąca na miesiąc. Co miesiąc możesz zaciągnąć pożyczkę w ramach swojego limitu kredytowego, zmniejszając kwotę dostępnego kredytu, spłacić całość lub część i ponownie zaciągnąć pożyczkę w ramach dostępnej kwoty.

Dopóki Twoje konto ma dobrą opinię i nie osiągnąłeś swojego limitu kredytowego, możesz kontynuować pożyczanie za pomocą karty kredytowej lub linii kredytowej. Co miesiąc będziesz płacić odsetki od kwoty kredytu, z którego korzystasz. Jeśli co miesiąc spłacasz w całości saldo karty kredytowej, nie zostaną naliczone żadne odsetki, a stopień wykorzystania kredytu będzie niski.

Pożyczki na raty, takie jak kredyty hipoteczne i kredyty samochodowe, mają inną stopę procentową – stosunek zadłużenia do dochodów. Firmy udzielające kredytów hipotecznych i pożyczkodawcy często używają wskaźnika zadłużenia do dochodów, aby zrozumieć, jaka część całkowitego rocznego dochodu przeznaczana jest na spłatę zadłużenia ratalnego. Chociaż wielu pożyczkodawców korzysta z wskaźnika zadłużenia do dochodów przy podejmowaniu decyzji i może uznać go za cenny wskaźnik, nie jest on używany do obliczania wyników kredytowych.

Na kartę a całkowite wykorzystanie

Chociaż wskaźnik wykorzystania kredytu jest generalnie porównaniem całkowitego kredytu wykorzystanego do całkowitego dostępnego kredytu, ważna jest również kwota kredytu wykorzystanego na poszczególnych kartach. Wskaźnik wykorzystania kredytu na kartę jest obliczany w ten sam podstawowy sposób, co ogólny wskaźnik wykorzystania, z wyjątkiem porównania salda pojedynczej karty kredytowej z dostępnym kredytem na tej samej karcie.

Wróćmy do naszego wcześniejszego przykładu dwóch kart kredytowych z łącznym limitem kredytowym wynoszącym 10 000 USD, z czego używasz 5000 USD. Twój całkowity wskaźnik wykorzystania kredytu wynosi 50 procent. Jeśli każda karta ma limit kredytowy w wysokości 5000 USD, a na jednej jesteś winien 3000 USD, a na drugiej 2000 USD, wskaźniki wykorzystania jednej karty wyniosą odpowiednio 60% i 40%.

Co to jest dobry wskaźnik wykorzystania kredytu?

W FICO ® Score ☉ lub w wynikach VantageScore często zaleca się utrzymywanie całkowitego wskaźnika wykorzystania kredytu poniżej 30%. Na przykład, jeśli Twój całkowity limit kredytowy wynosi 10 000 USD, całkowite saldo odnawialne nie powinno przekraczać 3000 USD. Ogólnie niski wskaźnik wykorzystania kredytu jest uważany za wskaźnik, że dobrze zarządzasz swoimi zobowiązaniami kredytowymi, ponieważ daleko ci do nadmiernych wydatków. Wyższa stopa może jednak oznaczać dla potencjalnych pożyczkodawców lub wierzycieli, że masz problemy z zarządzaniem swoimi finansami.

Raportowanie salda i wykorzystanie kredytu

Każdego miesiąca, kiedy płacisz rachunek karty kredytowej, wpływasz na stopień wykorzystania kredytu. Jeśli dokonasz znacznej płatności, o której wiesz, że obniży twoją stawkę poniżej 30%, możesz być sfrustrowany, jeśli nie zauważysz natychmiastowej poprawy zdolności kredytowej.

Ważne jest, aby zrozumieć, że na współczynnik wykorzystania kredytu – i domyślnie na wyniki kredytowe – może mieć wpływ moment, w którym wystawca karty kredytowej aktualizuje informacje o saldzie w agencjach sporządzających sprawozdania kredytowe. Zazwyczaj firmy obsługujące karty kredytowe aktualizują te informacje co 30 dni pod koniec cyklu rozliczeniowego. Możliwe, że możesz dokonać płatności za pomocą jednej ze swoich kart kredytowych, ale nie zobaczysz wpływu na swoje wyniki kredytowe przez kilka tygodni, kiedy wystawca karty kredytowej aktualizuje informacje o Twoim saldzie w agencjach sporządzających sprawozdania kredytowe.

Czy powinieneś otwierać karty kredytowe, aby poprawić wskaźnik wykorzystania kredytu?

Możesz zarządzać współczynnikiem wykorzystania kredytu na kilka sposobów, w tym:

  • Spłacanie salda karty kredytowej co miesiąc w całości. Pamiętaj, że nawet jeśli nie jesteś w stanie całkowicie „ wrócić do zera ” każdego miesiąca, utrzymywanie salda na jak najniższym poziomie nadal pomaga ci podążać we właściwym kierunku i unikać nadmiernego zadłużenia.
  • Prowadzenie otwartych kont kredytowych, które mają zerowe salda, nawet jeśli nie zamierzasz ich używać.
  • Żądanie podwyższenia limitu kredytowego od wystawcy karty kredytowej.
  • Otwieranie nowych rachunków kredytowych.

Ta ostatnia opcja może jednak negatywnie wpłynąć na Twój wynik w krótkim okresie. Modele oceny zdolności kredytowej uwzględniają również, ile razy nowi wierzyciele – na przykład nowa firma obsługująca karty kredytowe – przeglądali Twój raport kredytowy w określonych ramach czasowych. Zbyt wiele zapytań w krótkim czasie może wpłynąć na Twoje wyniki kredytowe. Ponadto posiadanie zbyt wielu kart kredytowych w porównaniu z ogólną mieszanką kredytową może również być czynnikiem ryzyka i może negatywnie wpłynąć na wyniki kredytowe. Znasz siebie najlepiej, a jeśli posiadanie otwartych kart z wysokimi limitami może okazać się zbyt kuszące, abyś przepłacił, dokładnie rozważ odpowiednią liczbę kont w oparciu o swoje mocne strony i możliwości finansowe.

Jak zamknięcie karty kredytowej może wpłynąć na stopień wykorzystania kredytu

Tak jak otwieranie nowych kart może mieć krótkoterminowy negatywny wpływ, tak samo może być zamykanie istniejących kont. Zamykając konto karty kredytowej, zmniejszasz swój całkowity limit kredytowy. Jeśli nie jesteś nic winien na żadnej karcie kredytowej, wskaźnik wykorzystania kredytu wynosi zero, a obniżenie całkowitego dostępnego kredytu nie zmieni tego wskaźnika. Jednak w zależności od wieku konta karty kredytowej, które zostało zamknięte, może to negatywnie wpłynąć na długość historii kredytowej i Twój wynik.

Jeśli masz saldo i zmniejszasz całkowity dostępny kredyt, zamykając konto z zerowym saldem, możesz wpłynąć na współczynnik wykorzystania. Załóżmy na przykład, że na dwóch kartach masz dostępny kredyt w wysokości 10 000 USD, na każdej z nich jest limit kredytowy w wysokości 5000 USD, a na jednej jesteś winien 5000 USD. Twój wskaźnik wykorzystania kredytu wynosi obecnie 50%. Decydujesz się zamknąć kartę z zerowym saldem, co obniża całkowity dostępny kredyt do 5000 USD. Teraz Twój wskaźnik wykorzystania kredytu wynosi 100%!

Stopień wykorzystania kredytu to tylko jeden z wielu czynników, które mogą wpływać na Twoje wyniki kredytowe. Ważne jest, aby zrozumieć, jak to działa i jak zarządzać wykorzystaniem kredytu, aby działał dla Ciebie. Aby zobaczyć, jak Twoja historia kredytowa może wyglądać dla pożyczkodawców i innych osób, możesz sprawdzić raport kredytowy firmy Experian.

FICO jest zarejestrowanym znakiem handlowym Fair Isaac Corporation.