Czy mogę otrzymać pożyczkę od unii kredytowej na zły kredyt?

Czy mogę otrzymać pożyczkę od unii kredytowej na zły kredyt?
Category: Konto Bankowe
16 marca 2021

Jeśli odmówiono Ci pożyczki lub karty kredytowej z tradycyjnego banku lub wystawcy karty, lub jeśli Twój wynik FICO ® Score ☉ stawia Cię w kategorii „słaby” kredyt lub dolny koniec kategorii „zadowalającej”, może warto rozważyć zaciągnięcie pożyczki w unii kredytowej. Nawet przy złym kredycie uzyskanie pożyczki w spółdzielczej kasie kredytowej może być możliwe.

Co to jest Unia Kredytowa?

Na pierwszy rzut oka, kasy pożyczkowe bardzo przypominają swoją bardziej znaną kuzynkę, kasę oszczędnościową. Podobnie jak banki, spółdzielcze kasy pożyczkowe zazwyczaj oferują rachunki czekowe i oszczędnościowe, karty debetowe i kredytowe oraz różnorodne kredyty konsumenckie, w tym kredyty samochodowe i hipoteczne. Większość oferuje usługi za pośrednictwem oddziałów stacjonarnych, witryn bankomatów i aplikacji mobilnych.

Istnieje kilka różnic między spółdzielniami pożyczkowymi a bankami, ale najbardziej istotne dla kredytobiorców z kredytem godziwym lub słabym są następujące:

  • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są własnością ich deponentów, a nie akcjonariuszy. Właściciele kont są członkami unii kredytowej, a spółdzielcze kasy pożyczkowe koncentrują się na obsłudze swoich członków.
  • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są spółkami non-profit. Wszelkie zyski, które generują, są inwestowane z powrotem w instytucję lub rozdzielane jako dywidendy między członkami.
  • Wiele spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ma dopasowane wymagania dotyczące członkostwa i odpowiednie usługi. Podczas gdy niektóre spółdzielcze kasy pożyczkowe przyjmują na członków każdego ze swojego obszaru geograficznego, inne są ograniczone do określonych grup podobieństwa, takich jak pracownicy określonych firm, członkowie związków zawodowych lub amerykańskich służb wojskowych, członkowie określonego zawodu, na przykład nauczyciele i strażacy, oraz członków określonych kościołów lub organizacji społecznych.

Korzyści unii kredytowej dla pożyczkobiorców z kredytem marginalnym

Oto, jak te cechy unii kredytowych przekładają się na korzyści dla pożyczkobiorców, którzy mają dobre lub słabe wyniki kredytowe:

  • Własność członków i koncentracja na potrzebach członków oznaczają, że spółdzielcze kasy pożyczkowe mogą mieć większą elastyczność niż banki przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu. Może to oznaczać możliwości dla ubiegających się o pożyczki, których banki odmówiłyby rozważenia.
  • Status non-profit oznacza, że ​​spółdzielcze kasy pożyczkowe są zwolnione z płacenia podatków i z definicji są mniej zainteresowane zarabianiem pieniędzy na kredytobiorcach niż instytucje komercyjne. Dlatego mogą być skłonni zaakceptować bardziej ryzykownych kredytobiorców niż banki i mogą pobierać niższe stopy procentowe i opłaty niż banki.
  • Członkostwo oparte na powinowactwie może oznaczać dostępność produktów pożyczkowych i warunków pożyczania dostosowanych do kariery i zainteresowań członków. Na przykład FedEx Employees Credit Association oferuje specjalne pożyczki na pojazdy (z roczną opłatą oprócz odsetek) członkom wychodzącym z upadłości lub posiadającym w inny sposób poważnie zagrożony kredyt.

Wniosek o pożyczkę w SKOK

Chociaż polityka pożyczkowa kas może różnić się od tych stosowanych w bankach komercyjnych, ich procedury składania wniosków o pożyczkę są zazwyczaj podobne, z wyjątkiem wymogu, abyś został członkiem unii kredytowej, aby ubiegać się o pożyczkę. Zwykle wiąże się to z otwarciem konta czekowego lub oszczędnościowego i dokonaniem nominalnego depozytu.

Wnioski o pożyczkę zazwyczaj można składać online, za pomocą bezpiecznego konta internetowego lub w formie papierowej. Musisz podać swoje dane osobowe, w tym numer ubezpieczenia społecznego, aby unia kredytowa mogła sprawdzić Twoją zdolność kredytową i raport kredytowy. Prawdopodobnie będziesz musiał przedstawić odcinek wypłaty lub inny dowód dochodu, chociaż ten wymóg może zostać zniesiony, jeśli masz założone konto z bezpośrednią wpłatą.

Poznaj swoją zdolność kredytową przed złożeniem wniosku o pożyczkę Credit Union

Zawsze dobrze jest zapoznać się ze stanem swojego kredytu przed złożeniem wniosku o jakąkolwiek pożyczkę, dlatego przed złożeniem wniosku do unii kredytowej rozważ sprawdzenie swojej zdolności kredytowej i uzyskanie kopii raportu kredytowego z jednej lub wszystkich trzech krajowe biura informacji kredytowej (Experian, Equifax i TransUnion). Przeglądanie raportu kredytowego i analiza wyniku może pomóc Ci dowiedzieć się, czego się spodziewać, ubiegając się o pożyczkę, na przykład do jakich stawek możesz się kwalifikować.

Jak już wspomnieliśmy, nawet słaba zdolność kredytowa może nie przeszkodzić w zerwaniu transakcji w unii kredytowej, w której oprócz oceny kredytowej i raportu uwzględnią cały Twój obraz finansowy.

Co się stanie, jeśli mój wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony?

Nawet przy stosunkowo wysokich standardach kredytowych, kasy pożyczkowe mogą nadal odrzucić wniosek o pożyczkę. Jeśli tak się stanie, nadal masz inne możliwości zaciągnięcia pożyczki, a najlepszym rozwiązaniem może być zaciągnięcie pożyczki konsolidacyjnej – pożyczenie środków na spłatę istniejącego zadłużenia. Jeśli użyjesz go do spłaty rachunków kart kredytowych, pożyczka konsolidacyjna zadłużenia może przynieść podwójną korzyść – obniżyć odsetki i zmniejszyć wykorzystanie kredytu w sposób, który może zwiększyć Twoje wyniki kredytowe.

Szukając pożyczki na konsolidację zadłużenia lub po prostu pożyczkodawcy innego niż unia kredytowa, możesz rozważyć nietradycyjnych pożyczkodawców typu peer-to-peer, takich jak Upstart lub Lending Point, którzy ignorują wyniki kredytowe i zamiast tego uwzględniają takie czynniki, jak historia zatrudnienia, wykształcenie finanso dochód i historię finansową przy podejmowaniu decyzji kredytowych. Należy zauważyć, że firmy te zwykle pobierają znacznie wyższe stopy procentowe niż kasy pożyczkowe. I chociaż zazwyczaj nie biorą pod uwagę ocen kredytowych, firmy te biorą pod uwagę Twoją historię kredytową, więc wszelkie problemy, które spowodowały, że masz niską zdolność kredytową, mogą być również dla nich niepokojące.

Jeśli te opcje się nie sprawdzą, najlepszym rozwiązaniem może być przegrupowanie. Rozważ skupienie się na poprawie swojej zdolności kredytowej i zaplanuj ponowne złożenie wniosku za mniej więcej rok, po wzmocnieniu swojej zdolności kredytowej.

Jak zbudować swój kredyt

Jeśli Twój wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony lub jeśli chcesz po prostu zwiększyć swoją zdolność kredytową przed złożeniem wniosku o pożyczkę, unia pożyczkowa może być świetnym źródłem informacji. Wiele spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oferuje członkom narzędzia edukacyjne i indywidualne porady dotyczące budowania kredytu. Mogą one pomóc w sformułowaniu planu, który może znacznie zwiększyć Twoją zdolność kredytową w ciągu roku – a może nawet szybciej.

Wiele spółdzielczych kas pożyczkowych oferuje również specjalne pożyczki dla budowniczych kredytów (czasami znane jako pożyczki zabezpieczone udziałami lub pożyczki zabezpieczone certyfikatami), które mają pomóc członkom w poprawieniu ich wyników kredytowych. Pożyczki te są zazwyczaj udzielane na niewielkie kwoty (3000 USD lub mniej) i mają krótkie okresy spłaty (jeden rok lub krócej).

Pełna kwota kredytu budowniczego musi być zabezpieczona zabezpieczeniem zdeponowanym w kasie – środkami na rachunku oszczędnościowym lub certyfikatem depozytowym (CD). SKOK blokuje dostęp do środków zabezpieczenia (ale nadal płaci od nich odsetki) do momentu spłaty pożyczki. Jeśli nie dokonasz wymaganych płatności, kasy pożyczkowe mogą zająć zabezpieczenie kredytu.

Główną zaletą pożyczki dla budowniczych kredytów jest to, że spółdzielnia kredytowa zgłasza twoje płatności do krajowych biur informacji kredytowej, gdzie są one rejestrowane w twoich raportach kredytowych. Dopóki dokonujesz wszystkich płatności na czas, regularne, terminowe płatności będą miały tendencję do zwiększania Twojej zdolności kredytowej. Przed zaciągnięciem pożyczki na budowniczych kredytów upewnij się, że unia kredytowa zgłasza płatności do wszystkich trzech krajowych biur kredytowych.

Możesz zwiększyć swój kredyt i zwiększyć swoje szanse na zatwierdzenie, gdy następnym razem będziesz ubiegać się o pożyczkę, stosując te narzędzia, a także wypróbowane i prawdziwe techniki budowania kredytu, takie jak:

  • spłacanie kart kredytowych z saldami przekraczającymi 30% limitów zadłużenia;
  • poproszenie znajomego lub członka rodziny o podpisanie pożyczki; i
  • uzyskanie statusu autoryzowanego użytkownika na koncie karty kredytowej znajomego lub członka rodziny.

Niskie stawki finansowania i opłaty spółdzielcze oraz usługi ukierunkowane na członków sprawiają, że są one atrakcyjną opcją dla każdego. Ich elastyczne warunki kredytowania i narzędzia do budowania kredytu sprawiają, że są one szczególnie dobrą opcją dla kredytobiorców, którzy mają zadowalający lub słaby kredyt.

Chcesz natychmiast zwiększyć swoją zdolność kredytową? Experian Boost ™ pomaga, dając Ci kredyt na rachunki za media i telefon komórkowy, które już płacisz. Do tej pory te płatności nie wpływały pozytywnie na Twój wynik.

Ta usługa jest całkowicie bezpłatna i może szybko poprawić Twoje wyniki kredytowe, korzystając z własnej pozytywnej historii płatności. Może również pomóc osobom o słabej lub ograniczonej sytuacji kredytowej. Inne usługi, takie jak naprawa kredytu, mogą kosztować Cię nawet tysiące i pomagają tylko usunąć nieścisłości z raportu kredytowego.