Dlaczego nowa definicja akredytowanego inwestora nie zwiększy dostępu do funduszy hedgingowych

Category: Inny Sposób
17 lutego 2021

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd niedawno zmieniła swoją oficjalną definicję akredytowanego inwestora, która jest przedmiotem dyskusji od lat. Na papierze oznacza to, że więcej inwestorów ma dostęp do funduszy hedgingowych i innych prywatnych funduszy i start-upów. Jednak niekoniecznie musi to być korzystne dla inwestorów, a mniejsze fundusze hedgingowe również mogą nie skorzystać.

James Angel, profesor nadzwyczajny w McDonough School of Business na Uniwersytecie Georgetown, z. [+] po lewej, Thomas Peterffy, dyrektor generalny Interactive Brokers Group Inc., Manoj Narang, dyrektor generalny Tradeworx Inc., Kevin Cronin, dyrektor ds. globalnego obrotu akcjami w Invesco Ltd i Steve Luparello, wiceprezes działu finansowego Industry Regulatory Authority (FINRA), zaprzysiężenie na przesłuchanie Senatu Banking w Waszyngtonie, DC, USA, w środę, 8 grudnia 2010. Senatorowie Jack Reed z Rhode Island i Carl Levin z Michigan, obaj Demokraci, zwołali przesłuchanie wspólnej podkomisji zbadać kroki podjęte przez regulatorów w odpowiedzi na amerykańskie spadki z 6 maja, które spowodowały krótkotrwałe zmniejszenie wartości akcji o 862 miliardów dolarów w mniej niż 20 minut, zanim rynki odżyły. Fotograf: Andrew Harrer / Bloomberg

Nowa definicja „akredytowanego inwestora

Tradycyjnie, aby zostać akredytowanym inwestorem, trzeba było mieć wartość netto wynoszącą co najmniej 1 milion dolarów, nie licząc wartości ich głównego rezydenta, lub co najmniej 200 000 dolarów rocznego dochodu dla osób fizycznych lub 300 000 dolarów dla par. Kwoty te nie uległy zmianie, ale zmieniło się to, że będzie inny sposób, w jaki ludzie będą mogli kwalifikować się jako akredytowani inwestorzy do inwestowania w prywatne fundusze.

Nowa reguła umożliwia osobom posiadającym określone certyfikaty kwalifikowanie się jako akredytowany inwestor, nawet jeśli nie mają takiego poziomu zamożności. Na razie są one ograniczone do tych, którzy posiadają licencje serii 7, 65 i 82.

Obejmują one certyfikaty organu nadzoru finansowego (

Jak Cathie Wood pokonuje Wall Street, zakładając, że Tesla jest warta więcej niż 1 bilion dolarówJak Joe Biden może zmienić światNajlepsze firmy ubezpieczeniowe w każdym stanie 2021FINRA) Licencjonowany Generalny Przedstawiciel Papierów Wartościowych i Licencjonowany Przedstawiciel Doradcy Inwestycyjnego. Pracownicy prywatnych zarządzających funduszami mogą również inwestować w fundusze swoich firm.

SEC może później rozszerzyć ten zakres i dodać więcej certyfikatów. Po opublikowaniu nowej definicji w Rejestrze Federalnym zacznie obowiązywać za 60 dni. SEC pierwotnie ogłosiła regułę 26 sierpnia.

Dlaczego inwestorzy mogą nie skorzystać z nowej definicji

SEC ma na celu zapewnienie większej liczbie inwestorów możliwości inwestowania w fundusze hedgingowe, startupy i inne aktywa prywatne. Mimo to nowa definicja może nie przynieść oczekiwanego skutku, przynajmniej nie w przypadku funduszy hedgingowych.

Ideą tej zmiany było to, że inwestorzy o pewnym poziomie zaawansowania i wiedzy w zakresie inwestowania będą mogli inwestować w szerszy zakres aktywów. W szczególności pozwala im inwestować w prywatne inwestycje, które obejmują nie tylko fundusze hedgingowe, ale także private equity i startupy.

SEC argumentowała, że ​​dzięki internetowi informacje są bardziej dostępne dla większej liczby osób. Jednak problem z tym argumentem polega na tym, że dostępnych jest mniej informacji o majątku prywatnym niż publicznym. Więcej inwestorów będzie mogło zaryzykować swoje pieniądze, mając mniej dostępnych danych.

Ponieważ osoby te nie będą miały takiego samego poziomu majątku jak tradycyjni akredytowani inwestorzy, stracą zainwestowane pieniądze bardziej, niż ci, którzy są zamożniejsi i mogą znieść większe ryzyko.

Dlaczego mniej zamożni inwestorzy nadal nie będą mieli dostępu do funduszy hedgingowych

W przypadku funduszy hedgingowych i funduszy private equity inwestorzy mogą nie mieć nawet tylu możliwości, jak zakłada SEC. Wiele takich funduszy jest zorganizowanych jako fundusze 3 (c) (1), co oznacza, że ​​są one ograniczone do nie więcej niż 100 inwestorów.

Ponieważ fundusze, które są tak skonstruowane, są zwykle mniejsze, mogą nie chcieć przyjmować inwestorów, którzy nie mają dużo pieniędzy do zainwestowania. Chcą dotrzeć do inwestorów z milionami dolarów, aby mogli zebrać więcej pieniędzy od 100 inwestorów, których mają prawo.

Większość funduszy hedgingowych i funduszy private equity ma minimalne kwoty inwestycji. W przypadku wielu funduszy kwoty te mogą być większe niż to, na co stać mniej zamożnego inwestora, zwłaszcza jeśli zamierzają odpowiednio zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny.

Tak więc, nawet gdyby mogli dostać się do funduszy hedgingowych, mieliby mniej zdywersyfikowany portfel ze względu na to, ile pieniędzy zajęłoby im dostanie się do tych funduszy.