Dlaczego UBS trzyma się lepiej niż większość banków podczas pandemii

Category: Jpmorgan Chase
17 lutego 2021

Podczas gdy tradycyjne banki przygotowują się na większe straty kredytowe, zarządzający majątkiem czerpią korzyści ze zmienności.

Grupa UBS (NYSE: UBS) jest jednym z wiodących na świecie zarządzających aktywami, z liniami biznesowymi w zakresie bankowości inwestycyjnej, bankowości korporacyjnej i konsumenckiej oraz złotej gęsi: globalnego zarządzania majątkiem. Po gwałtownym spadku rynkowej wyprzedaży na początku tego roku, akcje UBS systematycznie rosły w wyniku dobrego raportu o wynikach za pierwszy kwartał. Obecnie spadł o około 7% w 2020 r., Po wzroście o ponad 50% od minimów.

Podczas gdy akcje innych dużych banków od marca były w dużej mierze powolne, UBS ściga się w konkurencyjnej przestrzeni. Oto, co kryje się za rajdem UBS i dlaczego może to być dziś świetny zakup.

Źródło obrazu: Getty Images.

Inny rodzaj recesji

W okresie Wielkiej Recesji banki – zarówno zagraniczne, jak i krajowe – stanowiły dużą część problemu. Nadmiernie zadłużone działy handlowe ucierpiały w wyniku zdziesiątkowania papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, jednego z największych rynków obligacji i instrumentów pochodnych.

Podstawy obecnej recesji są bardzo różne. Banki, które nie były już tak przesadzone, znajdowały się na stosunkowo konserwatywnej trajektorii wzrostu, wspieranej przez mocne bilanse i kwitnącą gospodarkę. Chociaż wielu przygotowuje się do poważnych strat kredytowych, wydaje się, że w czasie kryzysu są one lepiej skapitalizowane.

A niektórzy – ci, którzy w mniejszym stopniu polegają na pożyczkach, a bardziej na zarządzaniu majątkiem i bankowości inwestycyjnej – radzą sobie jeszcze lepiej. Biorąc pod uwagę jego pozycję rynkową i czynniki wpływające na dochody, UBS jest jedną z instytucji, które otrzymują impuls w czasie kryzysu. Za kwartał kończący się 31 marca UBS poinformował, że zysk netto po opodatkowaniu wzrósł o 40% rok do roku, co stanowi fenomenalny wzrost.

Globalna grupa zarządzająca majątkiem UBS, która odpowiadała za 57% dochodu operacyjnego firmy, zgłosiła dane, które ujawniają uderzenie koronawirusa. Podczas gdy dochód odsetkowy netto pozostał na dość stabilnym poziomie (wzrost o 2% rok do roku), dochód z tytułu transakcji wzrósł o 19% w tym samym okresie w 2019 r. Io 28% od czwartego kwartału w związku z „wyższymi poziomami aktywności klientów – co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę marcowy rekord zmienność.

Chociaż często wyśmiewany jako najmniej prestiżowy (czytaj: najmniejszy) z globalnych banków inwestycyjnych, dział bankowości inwestycyjnej UBS (który przyniósł 31% dochodu operacyjnego) odnotował oszałamiające wyniki w pierwszym kwartale: 1,6 miliarda dolarów zysku netto, w porównaniu z 949 milionami dolarów w poprzednim kwartale i 1,1 mld USD w I kwartale 2019 r. – niesamowite wzrosty odpowiednio o 70% i 47%.

Ponieważ globalne ożywienie wciąż jest w powietrzu, ta ciągła niepewność może oznaczać, że ten podwyższony poziom aktywności klientów pozostanie. Tak więc, podczas gdy banki takie jak JPMorgan Chase nie odzyskały trakcji po upadku koronawirusa, UBS stał się małym silnikiem, który mógł.

Cel długoterminowy

Według badania nastrojów inwestorów UBS przeprowadzonego na globalnych inwestorach posiadających aktywa inwestycyjne o wartości ponad 1 mln USD i właścicielach firm z rocznym przychodem przekraczającym 1 mln USD, inwestorzy nie panikują. Podczas gdy 46% ankietowanych klientów zgłosiło krótkotrwały (w ciągu najbliższych 12 miesięcy) pesymizm, 70% było optymistycznie nastawionych do światowej gospodarki w ciągu najbliższych 10 lat. Spośród tych klientów tylko 16% planuje zmniejszyć swoje inwestycje, a 47% nie planuje korygowania swojego portfela. W obliczu globalnej recesji 37% planuje zwiększyć swoje inwestycje. Przy tak wysokich nastrojach inwestorów UBS może czuć się bezpiecznie, dostarczając wartość w obliczu globalnych zawirowań.

Wygląda na to, że inwestorzy również mogą czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o dywidendę UBS. Na początku kwietnia FINMA, szwajcarski organ nadzoru rynku finansowego, zwrócił się do banków podlegających jego jurysdykcji o ponowne rozważenie ich polityki w zakresie dywidend w celu wzmocnienia swoich bilansów w obliczu niepewności wywołanej pandemią. Podczas gdy UBS przestrzegał, dzieląc swoją dywidendę na dwie wypłaty w tym roku, Axel Weber, prezes zarządu UBS, powiedział: „Nasza siła finansowa znacznie przewyższająca wymogi regulacyjne i ostrożne zarządzanie ryzykiem pozwalają nam realizować naszą obecną politykę zwrotu kapitału. Dla notorycznie konserwatywnego banku szwajcarskiego te słowa prawie oznaczają powrót do stałej i potencjalnie rosnącej dywidendy poza środkami regulacyjnymi. A przy stosunku ceny do zarobków wynoszącym zaledwie 9,2, znacznie niższym niż średnia w branży 10,4, UBS akcje powinny kontynuować marsz w górę.

Ponieważ inwestorzy banków poszukują długoterminowej wartości i bezpieczniejszych strategii inwestycyjnych, UBS jako globalny zarządzający aktywami jest dobrze przygotowany do odniesienia sukcesu w tej pandemii. Jej biznes i bilans są mocne i dopóki na świecie panuje niepewność, wygląda na to, że UBS będzie nadal na tym korzystał.