Jak opóźnienia w płatnościach wpływają na wynik kredytowy

Jak opóźnienia w płatnościach wpływają na wynik kredytowy
Category: Biura Informacji
16 października 2020

Jak opóźnione płatności wpływają na zdolność kredytową? Pojedyncza spóźniona płatność może obniżyć zdolność kredytową z 60 do 110 punktów. Opóźnione płatności pozostają w raportach kredytowych przez siedem lat, ale niszczą tylko wyniki kredytowe przez mniej niż dwa lata. Wszelkie opóźnienia w płatnościach mogą zaszkodzić ocenie kredytowej, w tym spóźnione płatności kartą kredytową, spłaty pożyczki, czynsz, rachunki za media, a nawet niezapłacone grzywny biblioteczne.

Opóźnione płatności bardziej szkodzą dobrym wynikom kredytowym niż złym. Więcej opóźnionych płatności i późniejsze płatności powodują więcej szkód. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak opóźnienia w płatnościach wpływają na wyniki kredytowe, czytaj dalej.

Lista opóźnionych płatności, które mają wpływ na punktację kredytową

Oto lista opóźnionych płatności, które mają wpływ na wyniki kredytowe:

  • Opóźnione płatności na kartach kredytowych
  • Opóźnione spłaty kredytów hipotecznych
  • Zaległe spłaty kredytu samochodowego
  • Opóźnione płatności czynszu
  • Podatki zapłacone za późno lub leins

W rzeczywistości wszelkie opóźnienia w płatnościach, które zostaną zgłoszone agencji informacji kredytowej, obniżą zdolność kredytową. Nawet niezapłacone grzywny biblioteczne mogą wpłynąć na zdolność kredytową, jeśli biblioteka zgłosi je agencji kredytowej.

Prawdziwe pytanie brzmi, czy wierzyciel zgłosi opóźnienia w płatnościach. Według biura kredytowego Experian, większość firm obsługujących karty kredytowe i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zgłasza opóźnienia w płatnościach. Wielu właścicieli również zgłosi niespłacone długi. To jednak zależy od firmy lub wynajmującego, kiedy zgłaszają płatności, a niektórzy wierzyciele dają więcej czasu niż inni.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak działają oceny zdolności kredytowej, zobacz nasz artykuł o tym, co składa się na dobrą zdolność kredytową, tutaj.

Opóźnione płatności najbardziej szkodzą dobrym wynikom kredytowym

Według FICO, firmy analitycznej, która tworzy oprogramowanie, które oblicza większość ocen kredytowych, opóźnienia w płatnościach szkodzą bardziej dobrym wynikom kredytowym niż złym.

Ktoś z wynikiem 780 punktów, który spóźni się z terminem płatności o ponad 30 dni, może zauważyć spadek swojej zdolności kredytowej o 90 do 110 punktów. Ktoś z wynikiem kredytowym 680, który przegapi płatność, może zauważyć, że jego wynik spadnie tylko o 60 do 80 punktów.

Jak opóźnienia w płatnościach wpływają na wyniki kredytowe?

Różne rodzaje opóźnionych płatności wpływają na wyniki kredytowe w różny sposób, ale wszystkie zgłoszone opóźnienia w płatnościach spowodują obniżenie oceny kredytowej. Wpływ opóźnienia w płatności na wynik kredytowy zależy od tego, czy płatność jest opóźniona mniej niż 30 dni, 30 dni, 60, 90 lub 120 dni. Oczywiście im późniejsza płatność, tym gorszy wpływ na zdolność kredytową.

Oprócz przeciągania w różnym stopniu oceny kredytowej rachunki, które były dłuższe bez opłacenia, trudniej jest usunąć z raportu kredytowego. Wreszcie, nieodebrane płatności za karty kredytowe powodują mniej szkód niż nieodebrane spłaty kredytu mieszkaniowego lub kredytu samochodowego. Poniżej przedstawiamy wpływ różnych stopni opóźnień w płatnościach.

Jak długo opóźnienia w płatnościach wpływają na wyniki kredytowe?

Mimo że opóźnienia w płatnościach pozostają w raporcie kredytowym danej osoby przez siedem lat, każda zwłoka wpływa tylko na ocenę zdolności kredytowej przez mniej niż dwa lata . Aby poznać różnicę między raportem kredytowym a oceną kredytową, zobacz nasz artykuł tutaj.

Według agencji sprawozdawczej Experian, im późniejsze są opóźnienia w płatnościach, tym większe są szkody. Opóźnione płatności, które właśnie zostały zgłoszone do biura informacji kredytowej kilka tygodni temu, zaszkodzą wynikowi kredytowemu o wiele bardziej niż temu, który ma pięć lat.

Poniższy wykres VantageScore.com pokazuje, ile czasu zajmuje odzyskanie zdolności kredytowej po opóźnionych płatnościach i innych szkodliwych wydarzeniach. VantageScore to firma utworzona przez trzy biura informacji kredytowej: Experian, Equifax i TransUnion.

Jak pokazuje wykres, brakująca płatność lub niewywiązanie się z płatności będą nadal szkodzić zdolności kredytowej przez okres od jednego do dwóch lat.

Jak wielokrotne opóźnione płatności wpływają na punktację kredytową?

Pojedyncza spóźniona płatność może obniżyć wynik kredytowy o 60 do 110 punktów. Jak można się było spodziewać, wiele opóźnionych płatności jeszcze bardziej obniża zdolność kredytową. Największe szkody w zdolności kredytowej mają miejsce, gdy pożyczkodawca rezygnuje z zadłużenia.

Chociaż FICO nie publikuje swoich dokładnych metod obliczania spadków wyników kredytowych, poniższa tabela VantageScore.com zawiera dobre ogólne wytyczne.

Jak różne rodzaje opóźnień w płatnościach wpływają na wyniki kredytowe

Powiedzieliśmy powyżej, że opóźnienia w płatnościach mają większy wpływ na wysokie oceny kredytowe niż na niskie. Podobnie, im później płatność, tym większe szkody.

Ten wykres VantageScore pokazuje różne szkody spowodowane różnymi rodzajami opóźnionych płatności.

Ktoś z dobrą zdolnością kredytową, który przegapi płatność kartą kredytową przez 30 dni, może zauważyć spadek o 70-90 punktów. Jeśli płatność osiągnie 60-dniowe opóźnienie, ich wynik może spaść o 85 do 105 punktów.

Nieterminowe spłaty pożyczki powodują większe szkody w wynikach kredytowych, a konta przekazane do windykacji szkodzą najbardziej.

Krótsze niż 30 dni opóźnienia w płatnościach

Najczęściej opóźnione płatności krótsze niż 30 dni nie mają wpływu na raport kredytowy.

Firmy obsługujące karty kredytowe i inni kredytodawcy korzystają z publikacji zwanej Przewodnikiem po zasobach raportowania kredytowego Metro 2, aby zdecydować, kiedy zgłaszać opóźnienia w płatnościach. Przewodnik sugeruje, że firmy powinny zapewnić okres karencji wynoszący 30 dni po terminie płatności.

Jednak 30-dniowy okres karencji jest wskazówką, a nie regułą. Firma obsługująca karty kredytowe lub inny pożyczkodawca może zgłosić opóźnioną płatność zaledwie jeden dzień po terminie płatności rachunku, jeśli chce. Nawet zaległe płatności, które nie są zgłaszane, mają konsekwencje, najczęściej w postaci opłat za zwłokę i odsetek.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​nawet jeśli firma zgłasza opóźnienia w płatnościach, które są opóźnione o mniej niż 30 dni, prawdopodobnie nie będzie to miało dużego wpływu na zdolność kredytową konsumenta.

Jak opóźnienia w płatnościach o 30, 60, 90 i 120 dni wpływają na wyniki kredytowe

Patrząc ponownie na ten wykres, widzimy, że opóźnienia w płatnościach, które są przeterminowane o 30 dni, obniżą wynik kredytowy o 900 punktów aż o 90 punktów, a opóźnienie w płatnościach o 60 dni może spowodować spadek o 105 punktów. W międzyczasie płatności spóźnione o 90 lub 120 dni spowodują spadek zdolności kredytowej o 900 punktów o około 100-160 punktów.

Agencje informacji kredytowej nie publikują dokładnych informacji o tym, ile szkód jest spowodowanych opóźnieniami w płatnościach o 90 lub 120 dni. Jednak twierdzą, że konto przekazane firmie windykacyjnej może spowodować spadek z 165 do 185 punktów.

Ponieważ konta są generalnie przekazywane do windykacji po 180 dniach, ma sens, że 90-120 dni opóźnienia w płatnościach obniżą zdolność kredytową o coś mniejszego niż 165 punktów, ale więcej niż 100 punktów.

Jak opóźnienia w płatnościach o 180 dni wpływają na wyniki kredytowe

Gdy opóźnienia w płatnościach osiągną punkt 180 dni, są one zazwyczaj przekazywane do agencji windykacyjnej. Przekazanie konta do windykacji obniża 900 punktów kredytowych o 165 do 185 punktów. Spowoduje to spadek 760 punktów kredytowych o 105-125 punktów. Jeśli dług nie zostanie spłacony, przez siedem lat będzie on nadal niszczył zdolność kredytową osoby, chociaż efekt tych szkód będzie stopniowo zmniejszał się z upływem czasu.

Jak naprawić opóźnienia w płatnościach

Najlepszym sposobem naprawienia opóźnionych płatności jest ich uiszczenie. Jedynym sposobem naprawienia wynikłych szkód w zdolności kredytowej jest pozostawienie czasu magii. Większość szkód kredytowych spowodowanych opóźnionymi płatnościami zniknie w ciągu mniej niż dwóch lat.

Aby uniknąć opóźnień w płatnościach w przyszłości, konsumenci mogą skonfigurować automatyczne opłacanie rachunków. Innym dobrym pomysłem jest ograniczenie budżetu, aby ułatwić obsługę rachunków.

Źródła

3 odpowiedzi

Cześć,

jestem pożyczkobiorcą, który zwykle wynosi 700 i mam pożyczkę studencką, która została zgłoszona z 60-dniowym opóźnieniem z powodu błędu w moich płatnościach online. Próbowałem poprosić o korektę dobrej woli, ale tego nie zrobią. to jednorazowe wykroczenie i całkowicie ważny powód – dlaczego nie mogą tego zrobić? Ubiegam się o pożyczkę zmieniającą życie i to mnie powstrzymuje. Dałem im nawet mój raport kredytowy, aby wykazać, że zarządzam hipoteką i wieloma liniami płatności, i że nie ma sensu celowo przegapić pożyczkę studencką. proszę o poradę dziękuję

Cześć,

Przekazaliśmy Twoje pytanie ekspertom ds. Kredytów studenckich w CCCS z Buffalo, Inc. Oto ich odpowiedź:

„Osoba fizyczna może spróbować skorzystać z usług biura informacji kredytowej, aby złożyć spór, jednak jeśli negatywne informacje są prawdziwe, to niestety najprawdopodobniej nie zostaną one usunięte. Jednak osoba fizyczna mogła zakwestionować informacje, opierając się na fakcie, że był to błąd pożyczkodawcy / obsługującego, a nie jej (jeśli to rzeczywiście prawda). Jeśli tak jest, powinienem zacząć od odwiedzenia strony http://www.annualcreditreport.com, aby uzyskać wszystkie trzy raporty kredytowe, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi sporu podanymi przez biuro ”.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, możesz skontaktować się bezpośrednio z CCC of Buffalo lub inną renomowaną agencją doradztwa kredytowego. Mam nadzieję, że to pomoże!