Jak usunąć odpis z raportu kredytowego

Jak usunąć odpis z raportu kredytowego
Category: Twoja Zdolność
16 października 2020

Równowaga / Miguel Co.

Odpis jest jedną z najgorszych pozycji, jakie możesz mieć w swoim raporcie kredytowym. Obciążenie ma miejsce, gdy nie dokonasz płatności kartą kredytową przez kilka miesięcy – zwykle sześć miesięcy z rzędu. Po kilku miesiącach braku spłaty wierzyciel odpisuje dług jako stratę – w swoich księgach rachunkowych – anuluje Twoje konto i żąda całkowitej spłaty zadłużenia. Wcześniejsze  

Zanim konto zostanie spłacone, Twoja zdolność kredytowa już doznała znacznych szkód. Wydawca Twojej karty kredytowej mógł również obniżyć Twój limit kredytowy. Jeśli złożyłeś wniosek o kartę kredytową w miesiącach poprzedzających obciążenie, Twój wniosek mógł zostać odrzucony.

Gdy odpis znajduje się na Twoim raporcie kredytowym, pozostanie tam przez siedem lat od daty, w którym został spłacony. To długi czas, aby mieć taki negatywny wpis w raporcie kredytowym.

Opłata nie oznacza wybaczenia

Nie daj się zwieść nazwie. Nadal jesteś odpowiedzialny za spłacenie odpisu. Wcześniejsze  

Dopóki odpis pozostaje nieopłacony, wierzyciel może kontynuować próby ściągnięcia należności na koncie, co może obejmować pozywanie cię do sądu o to, co jesteś winien.

Przyszli wierzyciele i pożyczkodawcy poważnie podchodzą do obciążeń, do tego stopnia, że ​​mogą odmówić jakichkolwiek przyszłych wniosków o kartę kredytową i pożyczkę, więc w Twoim najlepszym interesie jest usunięcie obciążeń z raportu kredytowego. Negocjacje to najlepsza taktyka na ograniczenie wpływu obciążenia konta na kredyt.

Porozmawiaj z wierzycielem

Często obciążenia są przekazywane zewnętrznemu windykatorowi wkrótce po dacie obciążenia. Ale jeśli chodzi o odpisy, lepiej radzić sobie z pierwotnym wierzycielem (który zgłasza stan umorzenia) niż z komornikiem. Inkasent nie może nic zrobić z tym, co pierwotny wierzyciel zgłasza do biur informacji kredytowej.

Chcesz przekonać wierzyciela do usunięcia obciążenia z raportu kredytowego w zamian za zapłatę. Zanim zadzwonisz, dowiedz się, ile jesteś w stanie zapłacić na koncie. Im więcej możesz zapłacić i im szybciej możesz to zapłacić, tym większą masz siłę negocjacyjną. Jeśli możesz zapłacić w całości, masz lepszą pozycję do negocjacji. Poproś o rozmowę z kimś, kto ma uprawnienia do usunięcia obciążenia z Twojego raportu kredytowego.

Poinformuj wierzyciela, że ​​jesteś zainteresowany spłatą rachunku i chciałbyś dokonać ustaleń dotyczących płatności w zamian za usunięcie statusu spłaty z raportu kredytowego. Mów uprzejmie i profesjonalnie. Unikaj obwiniania wierzyciela, szukania wymówek lub opowiadania historii swojego życia. Pisz krótko i na temat. W najlepszym przypadku wierzyciel zgodzi się na usunięcie obciążenia z raportu kredytowego.

Wysłanie listu o zapłacie za usunięcie jest kolejnym sposobem na negocjowanie usunięcia opłaty. Pismo zasadniczo prosi wierzyciela o usunięcie konta z raportu kredytowego w zamian za pełną płatność. Kluczem do pomyślnej zapłaty za usunięty list jest trafienie go we właściwe ręce. Postaraj się uzyskać imię i nazwisko oraz bezpośredni adres osoby, która pracuje w firmie, kierownika lub innych pracowników wyższego szczebla, zamiast wysyłać list na ogólny adres korespondencyjny.

Uzyskanie zgody wierzyciela na usunięcie obciążenia z raportu kredytowego może być trudne. Mimo to niektórym posiadaczom kart udało się zawrzeć umowę typu „opłata za usunięcie”.

Jeśli nie możesz skłonić wierzyciela do zgodzenia się na całkowite usunięcie obciążenia, spróbuj znaleźć coś mniej negatywnego, jak zwykłe „Zamknięte”, a nie „Pobrane”.

Uzyskaj umowę na piśmie

Gdy wierzyciel zgodzi się usunąć obciążenie z raportu kredytowego, uzyskaj zgodę na piśmie.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Poproś osobę, która ci pomoże, przefaksować kopię umowy na papierze firmowym.
  2. Możesz też uzyskać imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu osoby, która Ci pomaga. Wyślij kopię umowy do tej osoby listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Poproś osobę o podpisanie i odesłanie kopii do Ciebie.

Unikaj dokonywania płatności, dopóki nie uzyskasz umowy na piśmie i nie będziesz w stanie udowodnić, że ktoś z biura wierzyciela wyraził na to zgodę. Po wypełnieniu swojej części umowy sprawdź raport kredytowy, aby upewnić się, że wierzyciel usunął obciążenie.

Kiedy nie możesz postawić na swoim

Jeśli negocjacje się nie powiodą i nie możesz zmusić wierzyciela do ustąpienia, zdecyduj, czy chcesz spłacić konto, czy nie. Mimo że konto będzie nadal zgłaszane jako spłacone do czasu upływu limitu czasu raportowania kredytu, z upływem czasu będzie to miało mniejszy wpływ na Twoją zdolność kredytową. Jednak niektórzy pożyczkodawcy nie udzielą Ci nowego kredytu lub pożyczki, dopóki nie załatwisz wszystkich zaległych kont. Jeśli więc planujesz uzyskać kredyt hipoteczny lub kredyt samochodowy w ciągu najbliższych siedmiu lat, lepiej opłacić konto. Po zapłaceniu upewnij się, że Twój raport kredytowy odzwierciedla płatność.

Balance nie zapewnia usług i porad podatkowych, inwestycyjnych ani finansowych. Informacje są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału.