Jakiej stopy zwrotu należy się spodziewać z mojego 401 (k)?

Category: Przez Ciebie
17 lutego 2021

Nienawidzimy ciągnąć tego starego, bezpardonowego zwrotu „to zależy. Ale tak jest. Stopa zwrotu z planu 401 (k) jest bezpośrednio skorelowana z portfelem inwestycyjnym, który tworzysz z Twoimi składkami, a także z bieżącym otoczeniem rynkowym.

To powiedziawszy, chociaż każdy plan 401 (k) jest inny, składki zgromadzone w ramach twojego planu, które są zdywersyfikowane między inwestycjami w akcje, obligacje i gotówkę, mogą zapewnić średni roczny zwrot w zakresie od 5% do 8%.

Kluczowe wnioski
 • Sposób działania konta 401 (k) zależy całkowicie od alokacji jego aktywów.
 • Różne aktywa oferują różne zwroty; generalnie im większy potencjał wzrostu, tym większe ryzyko.Zazwyczaj osoba o długim horyzoncie czasowym podejmuje większe ryzyko w ramach portfela niż osoba bliska przejścia na emeryturę.Możesz porównać wyniki swoich udziałów 401 (k) z wynikami podobnych funduszy lub indeksu odniesienia.Umiarkowanie agresywny portfel, składający się z około 60% akcji i 40% instrumentów o stałym dochodzie oraz gotówki, wykazuje średni roczny zwrot w przedziale od 5% do 8%.Jak działają plany 401 (k)

  Przyjrzyjmy się podstawom. Plan emerytalny sponsorowany przez pracodawcę, taki jak 401 (k), może być cennym narzędziem do długoterminowego gromadzenia oszczędności. Każda firma, która oferuje plan 401 (k), daje pracownikom możliwość wniesienia pieniędzy – procentu ich wynagrodzenia – na podstawie przed opodatkowaniem [lub po opodatkowaniu w przypadku Roth 401 (k) s], poprzez odroczenie wypłaty. Często pracodawcy zapewniają zgodność składek pracowników, do pewnego procentu, tworząc jeszcze większą zachętę do oszczędzania. Wcześniejsze 

  Chociaż różnią się one w zależności od firmy i dostawcy planu, każdy 401 (k) oferuje szereg opcji inwestycyjnych, do których osoby fizyczne mogą przeznaczyć swoje wkłady – zwykle są to fundusze wspólnego inwestowania i fundusze ETF. Pracownicy czerpią korzyści nie tylko z systematycznych oszczędności i reinwestycji, wzrostu ich inwestycji bez podatku i składek dopasowanych przez pracodawcę, ale także z korzyści skali planów 401 (k) i różnorodności ich opcji inwestycyjnych.

  Wszystko zależy od alokacji aktywów

  To, jak działa Twoje konto 401 (k), zależy całkowicie od alokacji aktywów: to znaczy od rodzaju środków, w które inwestujesz, kombinacji funduszy i ilości pieniędzy, które zostały przez Ciebie przydzielone.

  Inwestorzy doświadczają różnych wyników, w zależności od opcji inwestycyjnych i alokacji dostępnych w ramach ich konkretnych planów oraz sposobu, w jaki z nich korzystają. Dwóch pracowników tej samej firmy może uczestniczyć w tym samym planie 401 (k), ale może mieć różne stopy zwrotu w zależności od rodzaju wybranych inwestycji.

  Różne zasoby działają w różny sposób i spełniają różne potrzeby. Instrumenty dłużne, takie jak obligacje i płyty CD, generalnie zapewniają bezpieczny dochód, ale niewielki wzrost – a zatem nie tak duży zwrot. Nieruchomości (dostępne dla inwestorów w funduszu powierniczym na rynku nieruchomości (REIT) lub funduszu nieruchomości lub funduszu ETF) oferują dochód, a często również wzrost wartości kapitału. Akcje korporacyjne, czyli akcje, mają najwyższy potencjalny zwrot.

  Jednak wszechświat akcji jest ogromny, a zwroty w nim są bardzo zróżnicowane. Niektóre akcje zapewniają dobry dochód dzięki bogatym dywidendom, ale niewielką aprecjację. Akcje spółek blue chip i spółek o dużej kapitalizacji – spółek o ugruntowanej pozycji, dużych korporacji – oferują stabilne, choć niższe, zyski. Mniejsze, szybko rozwijające się firmy są często określane jako „spółki wzrostu i jak sama nazwa wskazuje, mają one potencjał oferowania wysokiej stopy zwrotu.

  Ale oczywiście to, co idzie w górę, może spaść: im większy potencjał akcji do agresywnego wzrostu, tym zwykle większe są również jej szanse na duże spadki. Nazywa się to kompromisem ryzyko-zwrot.

  Brzmi jak banał reklamowy, ale i tak warto go powtórzyć: wcześniejsze zwroty środków w ramach planu 401 (k) nie gwarantują przyszłych wyników.

  Twoja alokacja aktywów powinna być określona na podstawie Twojego apetytu na ryzyko, zwanego również tolerancją ryzyka, a także czasu, jaki masz do rozpoczęcia wypłat z konta emerytalnego. Inwestorom o niskim apetycie na ryzyko lepiej służy lokowanie inwestycji w mniej zmiennych alokacjach, które mogą skutkować niższymi stopami zwrotu w czasie.

  I odwrotnie, inwestorzy o większej tolerancji na ryzyko częściej wybierają inwestycje o większym potencjale wyższego zwrotu, ale z większą zmiennością.

  Równoważenie ryzyka i zwrotów

  Nadszedł czas, aby powrócić do zakresu od 5% do 8%, który podawaliśmy u góry. Jest to średnia stopa zwrotu oparta na powszechnej umiarkowanie agresywnej alokacji wśród inwestorów uczestniczących w planach 401 (k), która składa się w 60% z akcji i 40% z zadłużenia / gotówki. Alokacja portfela 60/40 ma na celu osiągnięcie długoterminowego wzrostu poprzez posiadane akcje przy jednoczesnym ograniczeniu zmienności pozycji obligacji i środków pieniężnych.

  Pod względem ryzyka / zysku portfel 60/40 znajduje się mniej więcej pośrodku. Na przykład, jeśli inwestujesz w bardziej agresywny portfel – powiedzmy 70% akcji, 25% długu i tylko 5% gotówki, możesz spodziewać się wyższych, dwucyfrowych zwrotów w czasie. Jednak zmienność na Twoim koncie może być również znacznie większa.

  I odwrotnie, gdybyś poszedł bardziej konserwatywnie – 75% instrumentów dłużnych / instrumentów o stałym dochodzie, 15% akcji, 10% gotówki – Twój portfel miałby dość płynną jazdę, ale zwroty wynoszą tylko 2% do 3% (w zależności od dominujących stóp procentowych byli).

  Zazwyczaj osoba o długim horyzoncie czasowym podejmuje większe ryzyko w ramach portfela niż osoba bliska przejścia na emeryturę. Powszechne i ostrożne jest to, że inwestorzy stopniowo przesuwają aktywa w ramach portfela w miarę zbliżania się do emerytury.

  Jako kompleksowy sposób na dokonanie tej metamorfozy, fundusze z datą docelową stały się popularnym wyborem wśród uczestników planu 401 (k). Te fundusze inwestycyjne pozwalają inwestorom wybrać datę zbliżoną do ich przewidywanego roku emerytalnego, na przykład 2025 lub 2050. 

  Fundusze z późniejszą datą docelową koncentrują alokacje inwestycji w bardziej agresywny sposób niż fundusze z docelową datą krótkoterminową. Stopy zwrotu z funduszy na datę docelową różnią się w zależności od firmy, ale te alokacje z jednego funduszu oferują praktyczne podejście do alokacji aktywów w ramach 401 (k). Wcześniejsze 

  112 300 $Średnie saldo planu 401 (k) na marzec 2020 r. U Fidelity Investments, dostawcy / administratora dla ponad 30 milionów takich kont.

  Jak sobie radzi 401 (k)?

  Alokuj swoje aktywa tak, jak chcesz, nigdy nie będziesz mieć stuprocentowej pewności zwrotów, jakie wygeneruje 401 (k) – dlatego nazywa się to inwestowaniem, a nie oszczędzaniem. Ale jeśli chcesz wiedzieć, jak radzi sobie Twoje portfolio, możesz i powinieneś dokonać porównań.

  W szczególności możesz porównać inwestycje na swoim koncie z innymi funduszami inwestycyjnymi lub ETF, które inwestują w podobne aktywa (obligacje korporacyjne, akcje o małej kapitalizacji itp.) Lub mają podobne cele inwestycyjne (agresywny wzrost, zrównoważony dochód, aprecjacja itp. ). Możesz również zobaczyć, jak dany fundusz radzi sobie w porównaniu z ogólnym indeksem jego klasy aktywów, sektora lub typu papieru wartościowego.

  Na przykład, jeśli jesteś właścicielem funduszu nieruchomości, możesz chcieć sprawdzić, czy osiąga on gorsze lub lepsze wyniki niż Dow Jones US Real Estate Index (DJUSRE), który śledzi ponad 100 REIT i firm z branży nieruchomości. Jeśli posiadasz szeroko zakrojone fundusze akcji, możesz nawet porównać je z samą giełdą.

  Nie zdziw się jednak, jeśli Twój rzeczywisty zwrot jest niższy od indeksu o 1% do 2%. Przyczyną są, w skrócie, roczne opłaty pobierane zarówno przez Twoje indywidualne fundusze, jak i przez sam plan 401 (k). Niestety, tego rodzaju wydatki są prawie poza twoją kontrolą i należy się ich spodziewać. Jeśli jednak indeks rośnie, a Twój fundusz spada, bój się, bardzo się bój.

  Podsumowanie

  Nie jest możliwe przewidzenie stopy zwrotu w ramach 401 (k), ale możesz skorzystać z podstaw alokacji aktywów i tolerancji ryzyka w połączeniu z horyzontem czasowym, aby stworzyć portfel, który pomoże Ci osiągnąć cele emerytalne.

  Przyjrzyj się również uważnie opłatom, które pociągają za sobą różne opcje. Każdy z tych czynników wpływa na ogólną stopę zwrotu na koncie 401 (k) i powinien być regularnie sprawdzany, aby upewnić się, że konto spełnia Twoje preferencje inwestycyjne i potrzeby w zakresie akumulacji jaj.

  Nie ma żadnego zwrotu, którego można by się spodziewać po 401 (k). Ale to nie jest jakaś sytuacja lub zdarzenie, na które nie masz wpływu – na przykład oglądanie pogody i robienie odpowiednich planów wakacji. Działa to w drugą stronę: określasz, czego będziesz potrzebować na emeryturze i ramy czasowe do przejścia na emeryturę, i określasz, czego oczekujesz od 401 (k) od tego.