Kaucja

Category: Konto Bankowe
17 lutego 2021

Co to jest depozyt?

Depozyt to termin finansowy, który oznacza pieniądze przechowywane w banku. Depozyt to transakcja polegająca na przekazaniu pieniędzy na przechowanie innej stronie. Jednak depozyt może odnosić się do części pieniędzy wykorzystywanej jako zabezpieczenie lub zabezpieczenie dostawy towaru.

Kluczowe wnioski
 • Depozyt to termin finansowy posiadający wiele definicji.
 • Jedna definicja depozytu odnosi się do sytuacji, gdy część środków jest wykorzystywana jako zabezpieczenie lub zabezpieczenie dostawy towarów lub usług.Innym rodzajem depozytu jest przekazanie środków na przechowanie innej stronie, na przykład bankowi.Jak działa depozyt

  Depozyt ma dwa różne znaczenia. Jeden rodzaj depozytu polega na przekazaniu środków na przechowanie innej stronie. Zgodnie z tą definicją depozyt odnosi się do pieniędzy, które inwestor przekazuje na konto oszczędnościowe lub czekowe w banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

  W tym przypadku zdeponowane pieniądze nadal należą do osoby lub podmiotu, który je zdeponował, a ta osoba lub podmiot może je wypłacić w dowolnym momencie, przelać na konto innej osoby lub wykorzystać je na zakup towarów.

  Często osoba musi zdeponować określoną kwotę pieniędzy, aby otworzyć nowe konto bankowe, zwane minimalną wpłatą. Wpłacenie pieniędzy na typowe konto czekowe kwalifikuje się jako depozyt transakcyjny, co oznacza, że ​​środki są natychmiast dostępne i płynne, bez żadnych opóźnień.

  Druga definicja depozytu odnosi się do sytuacji, gdy część środków jest wykorzystywana jako zabezpieczenie lub zabezpieczenie dostawy towaru. Niektóre umowy wymagają określonego procentu środków wpłaconych przed dostawą w dobrej wierze. Na przykład firmy maklerskie często wymagają od handlowców złożenia początkowego depozytu zabezpieczającego w celu zawarcia nowego kontraktu futures.

  Depozytu mogą dokonać osoby fizyczne lub podmioty, takie jak korporacje.

  Uwagi specjalne

  Kiedy osoba fizyczna wpłaca pieniądze na konto bankowe, zarabia odsetki. Oznacza to, że w ustalonych odstępach czasu niewielki procent sumy konta jest dodawany do kwoty znajdującej się już na koncie. Odsetki mogą być naliczane według różnych stawek i częstotliwości w zależności od banku lub instytucji.

  Rodzaje depozytów

  Istnieją dwa rodzaje depozytów: płatne na żądanie i terminowe. Depozyt płatny na żądanie to konwencjonalny rachunek bankowy i oszczędnościowy. Możesz wypłacić pieniądze w dowolnym momencie z konta wpłaty na żądanie.

  Lokaty terminowe to depozyty o ustalonym terminie i zazwyczaj oprocentowane według stałej stopy procentowej, takie jak certyfikat depozytowy (CD). Te oprocentowane konta oferują wyższe stawki niż konta oszczędnościowe. Jednak rachunki lokat terminowych wymagają, aby pieniądze były przechowywane na koncie przez określony czas.

  Przykład depozytu

  Depozyty są również wymagane w przypadku wielu dużych zakupów, takich jak nieruchomości lub pojazdy, dla których sprzedawcy wymagają planów płatności. Firmy finansujące zazwyczaj ustalają te depozyty na pewien procent pełnej ceny zakupu, a osoby fizyczne powszechnie znają te rodzaje depozytów jako zaliczki.

  W przypadku wynajmu kaucja nazywana jest kaucją. Zadaniem kaucji jest pokrycie wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi uszkodzeniami wynajmowanej nieruchomości lub aktywów w okresie najmu. Częściowy lub całkowity zwrot kosztów jest stosowany po weryfikacji nieruchomości lub składnika aktywów na koniec okresu wynajmu.