Kto posiada akt własności w przypadku złożenia wniosku o spłatę kredytu hipotecznego?

Category: Spłatę Kredytu
17 lutego 2021

Czym jest zastaw na majątku, który zabezpiecza przyrzeczenie spłaty a.

Spłacenie ostatniej raty kredytu mieszkaniowego jest doniosłym wydarzeniem, ale zanim będziesz świętować, musisz wypełnić i złożyć kilka dokumentów, zanim uzyskasz akt własności. Najważniejszym z nich jest Satysfakcja z Kredytu Hipotecznego, czasami nazywana listem satysfakcjonującym, który pożyczkodawca wysyła do pożyczkobiorcy w celu wskazania spłaty kredytu mieszkaniowego w całości. Pismo usuwa roszczenie pożyczkodawcy do nieruchomości, ale nie otrzymasz tytułu ani aktu prawnego do swojej nieruchomości, dopóki dokument Satisfaction of Mortgage zostanie złożony lub zarejestrowany w hrabstwie, w którym znajduje się Twoja nieruchomość.

Jak działają kredyty hipoteczne

Pożyczając pieniądze na zakup domu, stajesz się prawnym właścicielem nieruchomości. Twój kredyt hipoteczny to weksel, który obiecuje, że spłacisz kredyt. Kredyt hipoteczny stanowi zastaw na Twojej nieruchomości przez pożyczkodawcę. Ten zastaw jest instrumentem zabezpieczającym, który daje pożyczkodawcy pewną kontrolę nad nieruchomością. Jeżeli pożyczkobiorca złamie obietnicę spłaty kredytu hipotecznego z powodu braku płatności, pożyczkodawca może skorzystać z zastawu i rozpocząć egzekucję w celu odzyskania niespłaconych pieniędzy należnych z tytułu pożyczki.

Spłata kredytu hipotecznego

Spełnienie kredytu hipotecznego i zwolnienie zastawu na nieruchomości mają miejsce w przypadku spełnienia warunków kredytu. Jeśli kredyt hipoteczny jest za pośrednictwem banku lub innej dużej instytucji finansowej, dokument potwierdzający spełnienie warunków kredytu hipotecznego jest zwykle wysyłany automatycznie. Pożyczkodawca może również złożyć lub zarejestrować dokument w hrabstwie, w którym znajduje się nieruchomość. Jeśli Twoja pożyczka hipoteczna jest udzielona przez osobę prywatną, przygotuj się na samodzielne wypełnienie Satysfakcji z kredytu hipotecznego. Po podpisaniu tego dokumentu przez pożyczkobiorcę lub pożyczkodawcę i poświadczeniu notarialnym, można go złożyć w County Recorder lub Recorder of Deeds. Wymagania dotyczące tego procesu różnią się w zależności od stanu, dlatego skontaktuj się z hrabstwem, aby dowiedzieć się, jak postępować.

Po Twoim zadowoleniu z kredytu hipotecznego

Nawet jeśli Twój kredyt hipoteczny został spłacony, nie otrzymasz aktu prawnego, dopóki formularz zwolnienia hipoteki nie zostanie prawidłowo złożony. Jest to ważne, aby zrobić to szybko, ponieważ niektóre hrabstwa ograniczają czas na złożenie dokumentu po spłacie kredytu hipotecznego i nakładają grzywny za spóźnione złożenie wniosku. Po złożeniu wniosku o zwolnienie hipoteki akt dotyczący Twojej nieruchomości powinien zostać przekazany Tobie, aw ciągu kilku tygodni powinieneś otrzymać fizyczną kopię aktu, w którym wymieniony jesteś jako właściciel nieruchomości.

Deeds of Trust a hipoteki

W niektórych stanach umowa o kredyt hipoteczny zostaje zastąpiona aktem zaufania. Ten dokument prawny jest podobny do kredytu hipotecznego pod jednym ważnym względem: zabezpiecza pożyczkę poprzez ustanowienie zastawu na nieruchomości. W przeciwieństwie do umowy o kredyt hipoteczny między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą umowa powiernicza obejmuje pożyczkobiorcę, pożyczkodawcę i niezależną stronę trzecią zwaną powiernikiem. Powiernik posiada akt własności nieruchomości i jest uprawniony do sprzedaży nieruchomości na aukcji publicznej, jeśli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki. W przeciwieństwie do przejęcia hipotecznego, które musi zostać rozpatrzone przez system sądowy, akt przejęcia zaufania może nastąpić bez interwencji sądu.

Akt ponownej rewizji jest odpowiednikiem dokumentu Satysfakcja z hipoteki. Stwierdza, że ​​dług określony w akcie zaufania został spłacony i przenosi własność powiernika z powrotem na pożyczkobiorcę. Akt ponownego rozpoznania należy złożyć we właściwej agencji powiatowej. Niezłożenie dokumentu niezwłocznie po spłacie kredytu mieszkaniowego może skutkować nałożeniem kar na właściciela nieruchomości.

Więcej artykułów

Uzyskaj akt własności po spłacie kredytu hipotecznego →