Fiskus sześć razy zablokował konta bankowego firm  Pieniądze

Wskutek informacji uzyskanych z układu bankowego fiskus sześć razy zablokował konta firm, zabezpieczono kwotę około miliona zł - poinformował dyrektor departamentu nadzoru nad kontrolami Przemysław Krawczyk.

Dane z banków o rachunkach administracja skarbowa uzyskuje na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Rozwijają one wymianę informacji pośród sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową przez system STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej).

Blokada rachunków

Blokada konta na 72 godziny. Senatorowie zagłosowali według myśli rządu

Krawczyk dostrzegł, że obowiązki w zakresie STIR wchodzą w los stopniowo od stycznia br. Od lutego nastąpiło przenoszenie fiskusowi danych o rachunkach podmiotów kwalifikowanych, pod koniec kwietnia zaczęły obowiązywać przepisy umożliwiające blokady rachunków bankowych podejrzanych firm, od połówki lipca nastąpiło codzienne, automatyczne przekazywanie przez banki informacji o wszystkich transakcjach na rachunkach (wcześniej administracja zdołała je otrzymywać na żądanie). Natomiast we wrześniu tego typu obowiązek obejmie SKOK-i.

- Rozłożenie wdrażania ustawy miało swoje zalety. Pozwoliło bankom i SKOK-om uregulować się do nowych regulacji - tłumaczy dyrektor z MF.

Pierwsze blokady

Krawczyk poinformował, że na bazie ustawy o STIR administracja skarbowa kilkadziesiąt razy wystąpiła do banków z żądaniem udostępnienia informacji o sprawach na rachunkach.

- Natomiast blokady rachunków były zastosowane w przypadku sześciu rachunków bankowych na kwotę w sumie ok. miliona złotych - powiedział. Przy przypadkach tych zdecydowano na temat przedłużeniu blokady na 4 miesiące. Dyrektor zastrzegł, iż blokada rachunku bankowego wówczas ostateczny instrument, który posiada być stosowany w szczególnych sytuacjach.

Dyrektor wyjaśnił, że za blokadą weksli podejrzanych podmiotów przemawiało bardzo wiele argumentów, wszystko wskazywało na to, że fiskus miał do czynienia z tzw. firmami znikającymi.

Poinformował, że obecnie administracja analizuje uzyskane przy połowie lipca br. o tematyce historycznej dane o przepływach pieniężnych w systemie bankowym (od 1 stycznia 2016 r. ) oraz otrzymywane mechanicznie dzienne dane o obecnych transakcjach. Zapewnił, że dane są przekazywane i zatwierdzane przez KAS.

Nowe uprawienia szefa skarbówki. Może blokować konta niepokojących o oszustwa

- To ogromny wolumen danych - przyznał Krawczyk. - Skupiamy się na sprawdzeniu właściwości tych informacji, ich kompletności. Następnie będą one stosowane do analiz ryzyka. Weryfikujemy je też pod kątem zgodności ze składanymi przez firmy JPK - powiedział.

- Tego rodzaju danymi dotychczas administracja skarbowa, w dodatku w tak sporej ilości, jeszcze nie dysponowała. Tym samym nigdy wcześniej nie prowadzono takich analiz. Jesteśmy jednak do tego przygotowani - zapewnił Krawczyk.

Dodał, że wyniki charakterystyki ryzyka nie przełożą się automatycznie na wszczęcie kontroli, wcześniej wnioski z automatycznej analizy zostaną poddane pogłębionej ocenie doświadczonych analityków.

- Na pewno dzięki uzyskiwanym danym z programu bankowego możemy zobaczyć pewien cykl transakcyjny. Szybkie przelewy, brak adekwatności transakcji do tego, co wynika z JPK_VAT to okoliczności, które same nie świadczą o tym, że mamy do czynienia z wyłudzeniem skarbowym, ale pokazują pewne ryzyko - wyjaśnił Krawczyk.

Według niego STIR bez wątpienia przyczyni do zwiększenia efektywność administracji i zmniejszania możliwości wyłudzeń podatków z wykorzystaniem sektora finansowego.

Będzie nowelizacja ustawy

Dyrektor uważa, że na razie nie ma sygnałów świadczących o konieczności wprowadzenia kolejnych zmian po ustawie. Przypomniał, że 22 sierpnia 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja, jaka przewiduje m. in., iż posiadacz zablokowanego rachunku stanie się informowany przez bank na temat blokadzie. Dziś może się o tym dowiedzieć dopiero spośród postanowienia Szefa KAS. Oprócz tego, jak wyjaśnił dyrektor, nowelizacja wyklucza możliwość zaskarżania postanowień o blokadzie rachunku na 72 godziny.

- Zaskarżenia postanowienia o blokadzie na 72 godziny prowadziłyby do ujawnienia w drodze publikacji uzasadnień orzeczeń sądów administracyjnych aspektów sprawy, także związanych z tym, jakie informacje uwzględniono w algorytmach pozwalających typować podejrzane sprawy. Chodzi więc o wówczas, by nie uczyć przestępców, jak omijać system a mianowicie dodał.

Zgodnie z informacjami resortu finansów odnoszących się wolumenu danych z programu bankowego, które administracja skarbowa musi przeanalizować w ramach systemu STIR, do 30 czerwca 2018 r. tzw. tabela transakcji zawierała ponad 2 mld rekordów. Dane te obejmowały ok. 3, trzech mln numerów NIP i około 9, 1 mln rachunków bankowych.Artykuł 7 uruchomiony przez KE. Jakie skutki finansowe?

Związane z

Kategoria

Aktualności