Eryk Łon: nie można odtrącać scenariusza obniżek stóp procentowych  Pieniądze

Nie można wykluczyć obniżki stóp procentowych w sytuacji, gdyby doszło do pogorszenia się koniunktury gospodarczej - mówił w czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych członek Rady Strategii Pieniężnej Eryk Łon. Swoim zdaniem nie można odrzucać takiego scenariusza, choć obecny poziom stóp procentowych wydaje się być korzystny dla gospodarki.

Komisja zapoznała się w czwartek ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Naszego w 2017 roku a także ze sprawozdaniem z wykonania założeń polityki pieniężnej dzięki rok 2017. W posiedzeniu wzięło udział kilku przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej.

"Jeżeli mielibyśmy zachować giętkość w prowadzeniu polityki monetarnej, nie można odrzucać scenariusza obniżek stóp procentowych" - powiedział członek Rady Eryk Łon, odpowiadając na pytania posłów.

Korzystny poziom

Przyznał, że obecny stopień stóp "jest korzystny gwoli gospodarki" i nie posiada potrzeby zmian, bo "gospodarka rozwija się bardzo właściwie, mamy bardzo niskie bezrobocie". - Uważam jednak, iż trzeba przygotować się w scenariusze mniej korzystne na rzecz polskiej gospodarki - zaznaczył Łon.

Szef banku centralnego obrazowo o stopach procentowych. "Aż do horyzontu widzę linię ciągłą"

- Gdyby doszło do odwiedzenia spowolnienia koniunktury gospodarczej i wyhamowania wskaźników nastrojów biznesmenów i konsumentów, gdyby się one pogarszały, to rzeczywiście można rozważać również obniżki stóp procentowych - rzekł Łon.

Łon zadeklarował też, że jest zdecydowanym zwolennikiem nie przyjmowania waluty euro. - Jestem przy dalszym ciągu zwolennikiem utrzymania naszej waluty narodowej i będę dalej bronił upoważnienia Polski do prowadzenia krajowej polityki monetarnej i prawa do posiadania własnego pieniądza, polskiego złotego - powiedział.

Utrzymanie polskiego pieniądza jest, zdaniem członka RPP, "wielką zasługą" okresu po 1989 roku.

Bez zmian od ponad 3 lat

6 czerwca 2018 roku RPP pozostawiła mieszaniny procentowe NBP na niezmienionym poziomie. W skali rocznej referencyjna stopa NBP nadal wynosi 1, 50 proc., lombardowa 2, 50 proc., depozytowa 0, 50 proc., zaś redyskonta weksli 1-wszą, 75 proc.

Szef banku centralnego na temat kursie złotego. "Nie dzierży problemu dla gospodarki"

Rada uzasadniła swoją decyzję stwierdzeniem, że "obecny pułap stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz umożliwia zachować równowagę makroekonomiczną".

W ocenie RPP "bieżące informacje nadal wskazują w korzystne perspektywy wzrostu działalności w polskiej gospodarce, pomimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach".

Rada zważa jednak, że "zgodnie spośród dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w sąsiedztwie celu inflacyjnego".

- Mimo relatywnie wysokiego przyrostu gospodarczego oraz szybszego niźli w ubiegłym roku przyrostu płac, dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana. Niska zostaje inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii" - głosił komunikat.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku.Co to jest populizm? Jacy politycy są populistami

Związane z

Kategoria

Aktualności