stopy procentowej

Większość krajów ma własny bank centralny, który emituje walutę, określa politykę pieniężną i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu bankowego. Jednak w Europie przyjęcie euro wymagało utworzenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Jaka ...
17 lutego 2021
Co to jest depozyt? Depozyt to termin finansowy, który oznacza pieniądze przechowywane w banku. Depozyt to transakcja polegająca na przekazaniu pieniędzy na przechowanie innej stronie. Jednak depozyt może odnosić się ...