wykorzystania kredytu wynosi

Twój współczynnik wykorzystania kredytu, czasami nazywany wskaźnikiem wykorzystania kredytu, to kwota kredytu odnawialnego, z którego aktualnie korzystasz, podzielona przez całkowitą kwotę dostępnego kredytu odnawialnego. Innymi słowy, jest to kwota, którą ...