Brak auta, kolorowego telewizora, komórkowy. Rząd definiuje wykluczenie społeczne  Informacje

  • Ostachowicz w zarządzie PKN Orlen. "Polska zmierza ku amerykańskim"
  • 7 lat Tuska. W jakiej formie zostawia polską gospodarkę?
  • Polska jak Portugalia? Bieńkowska o systemie płatności w autostradach
  • Rząd planuje finanse i obiecuje, że nie będzie podwyżki podatków
  • Rząd zajmie się budżetem. Potrzebuje na to 2 dni

Ministerstwo Robocie i Polityki Społecznej przyjęło nowy program walki spośród ubóstwem. Zawarło w zanim listę kryteriów, które wskazują na wykluczenie społeczne. Wydaje się być wśród nich chociażby dobrobyt samochodu, kolorowego telewizora bądź komórki.

Przyjęty za pośrednictwem rząd Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu mniema "trwałe zmniejszanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i nestorów, tworzenie nowych szans w rynku pracy i aktywną integrację żyjących w ubóstwie".

Problem z długami przez spadek? To posiada się zmienić

Dzięki podjętym działaniom wskaźnik ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym dzierży spaść w 2020 r. do ok. 22 proc. z 27, 3 proc. (w 2011 r. ), o 6, 3 punktu procentowego ma się powiększyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (z 20, 3 proc. do 27 proc. ) oraz o 5, 6 punktu procentowego zwiększy się zatrudnienie kobiet z najmłodszym dzieckiem na utrzymaniu do 5. roku życia (z 57, 75 do 63 proc. ) - prognozuje resort pracy.

Jakie warunki?

Resort zatrudnia, że wykluczenie społeczne występuje, gdy członkowie rodziny przepracowali mniej niż 20 proc. pełnego rocznego czasu robocie lub gdy z przyczyn finansowych nie można zezwolić sobie na zaspokojenie czterech z dziewięciu podstawowych wymagań.

Te potrzeby to:

1. Możliwość opłacenia raz w roku tygodniowego wyjazdu dla wszystkich przedstawicieli gospodarstwa domowego;

2. Jedzenie mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co inny dzień;

3. Grzanie mieszkania zgodnie z potrzebami;

4. Pokrycie niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości przyjętej przy danym kraju granicy ubóstwa relatywnego);

5. Niezaleganie z terminowymi opłatami połączonymi z mieszkaniem, spłatami rat kredytowych i kredytów;

6. Telewizor kolorowy;

7. Samochód;

8. Pralka;

9. Telefon (komórkowy lub stacjonarny)

Jest lepiej

Z rządowych danych wynika, że w latach 2008–2013 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadła o 1, 74 mln osób, z prawie 11, 5 mln aż do 9, 74 mln. Wedle danych Eurostatu granica ubóstwa w 2013 r. wyniosła 12 966 zł rocznego dochodu dla jednej jednostki i 27 288 złotych rocznego dochodu dla rodziny z dwójką dzieci do 14. roku życia. W 2012 r. prawie 124, 5 mln mieszkańców Starego kontynentu Europejskiej doświadczało różnych deficytów – tzn. braku zasobów finansowych, braku dostępu do dóbr materialnych, dostępu do pracy.Bezrobocie w kwietniu wyniosło 13 proc. To więcej niźli prognozowano Informacje

Związane z

Kategoria

Aktualności