Getin Noble Bank ukarany poprzez UOKiK

Ponad 1, 7 mln złotych kary UOKiK nałożył w Getin Noble Bank. Urząd zakwestionował drobny druk po ulotkach i reklamach pożyczki. Zbyt krótki był też czas wyświetlania tekstu w spotach telewizyjnych.

UOKiK przypomina, że stopa oprocentowanie, całkowita kwota kredytu, realna roczna stopa oprocentowania (RRSO), czas obowiązywania umowy, pełna kwota do zapłaty jak i również wysokość rat to informacje, które musza się znaleźć w każdej reklamie kredytu konsumenckiego. W dodatku powinny być pokazane w taki sposób, by umożliwić ich odczytanie i zrozumienie.

- Urząd Ochrony Konkurencji jak i również Konsumentów zakwestionował sposób, przy jaki Getin Noble Pula informował konsumentów o konsolidacyjnym kredycie konsumenckim 5 proc. niższa rata – odczytujemy w komunikacie. Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły ulotki, a też reklamy telewizyjne i sieciowe. Urząd uznał, że postulowane prawem informacje były dzięki tych nośnikach przedstawione nazbyt małą czcionką, an okres wyświetlania tekstu w spotach telewizyjnych - zbyt treściwy.

- Materiały reklamowe powinny być dostosowane do nośnika, na którym są prezentowane. Wymagane prawem dane powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, zrozumiały i dobrze widoczny. Na przedsiębiorcy ciąży szczególna odpowiedzialność, by dostosował swój przekaz do możności danego medium. Dlatego bank powinien dopilnować, by biuletyn zawierający informacje wymagane poprzez ustawę o kredycie konsumenckim był w reklamie wyświetlany jak najdłużej i był jak najlepiej widoczny. Szczególnie, że siła oddziaływania reklamy na konsumentów jest pokaźna – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Foto: UOKiK Reklama TV zakwestionowana przez UOKiK

Ponadto urząd zbadał sposób przedstawienia w materiałach reklamowych tzw. reprezentatywnego przykładu. Zgodnie z prawem, bank musi zaprezentować wzory kredytu, na jakich spodziewa się zawrzeć co w żadnym wypadku dwie trzecie umów na dany produkt. Dzierży to ułatwić potencjalnym klientom porównywanie ofert różnych instytucji bankowych na podobne kredyty.

- Tymczasem, jak wykazało postępowanie UOKiK, Getin Noble Bank przedstawił 2 reprezentatywne przykłady dla kredytu konsolidacyjnego, tj. kredytu z ubezpieczeniem i kredytu bez polisy - które zestawił wraz ze sobą. W ocenie urzędu utrudniało to konsumentom porównywanie oferty Getin z ogłoszeniami innych banków.

Foto: UOKiK Reklama w internecie zakwestionowana przez UOKiK

Getin posypał głowę popiołem

W sprawie reklamy telewizyjnej bank zobowiązał się do rekompensaty globalnej. Wszyscy klienci, jacy skorzystali z oferty na kredyt konsolidacyjny 5 proc. niższa rata w trakcie trwania telewizyjnej kampanii promocyjnej i podczas 14 dni od jej zakończenia (kampania trwała od 1 do odwiedzenia 28 czerwca 2015 r. ) zostaną objęci obniżką oprocentowania o 0, 5 proc. lub zwrotem procent pobranych przez ostatnie 6 miesięcy spłacania kredytu.

Co więcej, informacja na temat decyzji UOKiK zostanie zamieszczona na koszt Getin Noble Banku na stronach korporacji oraz wyemitowana w telewizji w formie trzech 15-sekundowych spotów. Bank ma również obowiązek złożyć prezesowi urzędu sprawozdanie z wykonania zobowiązania w terminie 4 miesięcy. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.Brak auta, kolorowego telewizora, komórkowy. Rząd definiuje wykluczenie społeczne Informacje

Związane z

Kategoria

Aktualności