Jak nie bać się budowy trwałego związku? Jak ocalić małżeństwo w kryzysie? Jak na przykład dać sobie radę z problemami wychowawczymi dziecka, czy wnuka?

  • Projekty edukacyjne to zawrotna pomoc dla dzieci przy Zachodniopomorskim
  • Nowoczesność i przeszłość – Morskie Centrum Nauczania powstanie na Łasztowni
  • Zachodniopomorskie wspiera rozwój i szanse edukacyjne niepełnosprawnych dzieci
  • Termomodernizacja budynków kluczem do walki ze smogiem i dużymi kosztami ogrzewania
  • Nowoczesne jak i również ciche autobusy na trasach Szczecinka

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. To problemy, z którymi mierzy się wielu rodziców, dziadków i opiekunów. Wówczas jednak także wyzwania które stoją przed pracownikami kurateli społecznej.

W rozwiązywaniu tych problemów i przy zdobywaniu ma pomóc system "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej", który to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie realizuje wraz z środków unijnych. - W ramach tego projektu przeprowadzamy w partnerskim układzie z 6 powiatami zadania otwarcie wspierające rodzinę - objaśnia Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Szczecinie.

Program tenże polega na stworzeniu regionalnej sieci Akademii Rodziny, po ramach której uczestnicy potrafią wziąć udział w warsztatach umiejętności rodzicielskich oraz warsztatach umiejętności wychowawczych dla babć i dziadków, a młodzi może nauczyć się, jak na przykład nie bać się konstruowania trwałego związku. - Powiększamy dostęp do wysokiej klasy usług społecznych wielu mieszkańcom. I to jest ta największa wartość. Że nie jest to punktowe, natomiast sieciowe działanie - dodaje Dorota Rybarska-Jarosz. Z warsztatów w ramach Akademii Dzinki skorzystało do tej pory 2000 osób.

Ważnym i nowatorskim projektem istnieją turnusy aktywizacji rodzin. Wówczas program dla rodzin, które są w głębokim, sporym kryzysie. Takich, którym grozi np. odebranie praw rodzicielskich.

Turnus trwa dwa tygodnie. Rodzina wyjeżdża wraz z swojego miejsca zamieszkania jak i również w neutralnym miejscu operuje bardzo intensywnie z terapeutami i specjalistami. Ma także możliwość poznania innych rodzin w podobnej sytuacji. W takich turnusach do tej pory wzięło udział 12 rodzin, czyli ok. 50 osób. Wyniki bywają zaskakujące. - Chociażby sędziowie, którzy zastanawiali się wcześniej, czy w niektórych sytuacjach nie odebrać rodzicom dzieci, bo w domu działo się bardzo źle’ rodzinom które posiadały certyfikat przeprowadzenia takiego szkolenia, dawali ponowną szansę - mówi Dorota Rybarska-Jarosz.

- Sprawa takiej stabilizacji rodzin jest na pewno dużym wyzwaniem na Pomorzu Zachodnim a mianowicie podkreśla Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Tu odsetek rozwodów i najmłodszych, które mają niepełne rodziny jest bardzo wysoki – Zdaniem Marszałka znaczenie narzędzi społecznych i dostępność zasobów na nie przeznaczanych po ramach Funduszy Europejskich wydaje się być szalenie istotna dla całkowitego regionu.

Aktywizacja społeczno-zawodowaCD Projekt wart jest 10 mld zł. Rekordowa weryfikacja twórcy Wiedźmina

Związane z

Kategoria

Aktualności