«Dobry start», czyli 300 złotych na ucznia. Ministerstwo ostrzega przed oszustami

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie z programu "Dobry start", nazywane też 300 plus. Od 1 czerwca drogą elektroniczną można konstruować wnioski o wypłatę świadczenia.

Ministerstwo rodziny rekomenduje ostrożność i przestrzega poprzednio oszustami. "Ci bowiem potrafią podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o wniosek numeru konta w zamiarze dokonania przelewu świadczenia albo kliknięcia w link" a mianowicie podkreślił resort.

MRPiPS przypomina, że realizatorzy systemu nie wysyłają wiadomości. "Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie »Dobry start« odrzucić prosi o numer konta bankowego, a wysyłana przez tą kobietą wiadomość e-mail ma rys czysto informacyjny. W informacje od instytucji gminnej bądź powiatowej nie znajdzie się prośba ani o riposta, ani o kliknięcie po jakikolwiek link" - zwrócono uwagę.

Resort zaznaczył, że osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu dzięki podany we wniosku odnośnik e-mail. "Jeśli jednak takowego adresu zabraknie, to wiadomości o przyznaniu świadczenia zostanie można odebrać osobiście. Jak ważne, nieodebranie takiej danych nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu" - napisano.

Już przeszło 100 tysięcy wniosków o 300 plus

Sto tysięcy wniosków

Wiceminister bliskich i polityki społecznej Bartosz Marczuk poinformował w poniedziałek, że złożono już więcej niż 100 tys. wniosków na temat wypłatę 300 zł spośród programu.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje, niezależnie od czasu dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole pociechy do ukończenia 18. r. życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w konkretnej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w uczelni, świadczenie przysługuje do przeprowadzenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauczania w danej szkole). Z programu będzie mogło skorzystać 4, 6 mln pociechy.

Wnioski o pięćset plus

Od 1 lipca można również składać wnioski online o 500 dodatkowo na nowy okres świadczeniowy. Jak poinformowało MRPiPS, złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu bądź w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "500 plus". Nie przysługują jednak "z urzędu". Termin składania wniosków upływa 30 listopada. "Jeżeli złożymy wnioski wcześniej, mamy możliwość na to, że otrzymamy te pieniądze znacznie wcześniej" - zaznaczyła minister.Buffett sprzedał akcje Walmartu. To koniec handlu?

Związane z

Kategoria

Aktualności