Dłuższy czas na spłatę mandatu i walka z plagą drobnych kradzieży

Osoby ukarane mandatem na przykład zbyt nieodpowiednie parkowanie będą posiadały więcej czasu na tej zapłacenie. Powstanie też elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń, który umożliwi skuteczne karanie złodziei.

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja Kodeksu wykroczeń wydłuża z szóstej do 14 dni wyraz uiszczenia grzywny nałożonej po drodze mandatu karnego, lecz wyłącznie wystawionego zaocznie, w przykład za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika obok domu.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości zawarte w ustawie rozwiązania wpłyną korzystnie na sprawność pracy sądów, do których trafiać może o 150 tys. mniej drobnych rzeczy niż obecnie.

Te mandaty kierowcy zapamiętają do końca życia. Najwyższe kary na ziemi

"Dwutygodniowy czas ułatwi terminowe wywiązanie się z obowiązku, co ochraniać będzie osoby ukarane grzywną przed konsekwencjami postępowania sądowego" - wyjaśnił w piątkowym komunikacie resort.

Wykroczenie bądź przestępstwo?

Ustawa przekształca też zasadę, wedle której to określa się, czy popełniona m. in. kradzież jest wykroczeniem czy już przestępstwem. ''To istotna różnica, bo za wykroczenie wymierzana wydaje się być najczęściej grzywna, a zbyt kradzież będącą przestępstwem grozi nawet 5 lat więzienia. ''– zwraca uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości.

Według bieżących przepisów granicę tę definiuje wartość szkody wynosząca pewną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 525 zł.

Teraz posiada być to 500 złotych, ale określony na tymże poziomie próg będzie niezmienny, a nie uzależniony od momentu wysokości minimalnego wynagrodzenia zbytnio pracę czy innych niestałych czynników.

Elektroniczny wykaz sprawców

Na etapie prac w podkomisji do przepisów dodano także modyfikację Kodeksu karnego, zgodnie z jaką "odpowiada jak za 1 czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto przy krótkich odstępach czasu, obok wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności albo w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo".

To dlatego ustawa prognozuje utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, jednostek podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Rejestr służył będzie policji, prokuraturze i sądom do tego, by złodzieje, popełniający ''drobne'' kradzieże w różnorodnych miastach, nie odpowiadali zbyt pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo.

Surowa kara za niebezpieczne psy

Przewidziano także zaostrzenie kar za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Obecnie jeden ze zmienianych regulacji stanowi, że "kto nie zaakceptować zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany".

Jeśli właściciel np. trzyma groźnego psa na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wolno podczas spacerów może pozostawać ukarany grzywną do 5000 zł, a nawet ograniczeniem wolności.

Ustawa o modyfikacji ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do Senatu.Budżet 2016. «Nowy rząd będzie miał ograniczone pole manewru»

Związane z

Kategoria

Aktualności