GDDKiA prowadzi ponowny przetarg w drugą jezdnię do lotniska Katowice

  • Duży ruch w autosalonach. Te firmy wybierano najczęściej
  • Zmiany w egzaminach na prawo podróży. Jest propozycja ministerstwa
  • GDDKiA zrywa umowy z Włochami. Mieli budować fragmenty A1 i S3
  • Surowe sankcje za cofanie licznika. Prezydent podpisał ustawę
  • Z Trójmiasta do granicy z Państwem czeskim w pięć godzin. Wydaje się być umowa na ostatni wydział A1

Wraca temat budowy około 9, siedmiu kilometra drugiej jezdni drogi ekspresowej S1, wiodącej do lotniska Pyrzowice-Katowice. Ponowny przetarg prowadzi katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o rozbudowę głównej trasy prowadzącej do lotniska Katowice a mianowicie od węzła dwujezdniowych dróg nr 1 i 86 w miejscowości Podwarpie do węzła Lotnisko (z jezdnią nr 913). Pierwsza jezdnia tego liczącego około 9, 5 km odcinka wydaje się być otwarta od listopada 2006 roku. Ruch odbywa się tam w obu kierunkach, co pewien czas przystaje do poważnych wypadków.

Odcinek S1 Pyrzowice - Podwarpie to także pewien z czterech fragmentów S1 przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Lokalnych (PBDK) na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku).

Unieważniony przetarg

Kierowcy pojadą szybciej. Prawie 200 milionów złotych w odcinek trasy Via Carpatia

Pierwszy, trwający ponad 2 lata, przetarg na rozbudowę tego odcinka S1, jest unieważniony w grudniu minionego roku. Najpierw wybrany w postępowaniu wykonawca z optymalną ofertą nie zdecydował się na podpisanie umowy, następnie zrezygnowali z tego każdy pozostali wykonawcy, których oferty były brane pod uwagę.

GDDKiA prowadziła tamto postępowanie będąc przetargu ograniczonego od października 2015 r.. W pierwszym etapie składano wnioski o dopuszczenie do udziału. Do drugiego etapu zaproszono 20 wykonawców, jacy spełnili określone kryteria. Oryginalnie podpisanie umowy GDDKiA przewidywała na grudzień 2016 roku.

Katowicki oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w początku lipca 2017 roku kalendarzowego. Opiewała ona na 76, 8 mln zł brutto. W listopadzie ubiegłego r. Dyrekcja informowała jednak, iż wybrany wykonawca odstąpił od momentu podpisania umowy, uzasadniając wówczas zmianą uwarunkowań rynkowych, połączonych ze wzrostem czynników cenotwórczych, w tym dostępnością podwykonawców.

W tej sytuacji GDDKiA zamierzała skorzystać wraz z możliwości danej w Niemal zamówień publicznych i zadecydować kolejnej oferty bez wykonywania ich ponownego badania i oceny – zwracając się do pozostałych wykonawców. Wszelcy pozostali wykonawcy (najdroższa propozycja opiewała na 104, czterech mln zł) poinformowali jednakże zamawiającego, że nie będą zainteresowani zawarciem umowy.

O inwestycji

W tej sytuacji tamten przetarg unieważniono, an obecnie ogłoszono nowy. Obejmuje on liczącą około dziewięć, 7 km drugą jezdnię tego odcinka S1, a także między innymi pięć wiaduktów, most i dostosowanie istniejącego węzła Mierzęcice. Część prawdziwej od kilku lat infrastruktury pierwszej jezdni (np. wiadukty nad trasą) uwzględnia przygotowywaną teraz inwestycję, jednak w zakresie przykładowo odwodnienia zostanie ona teraz rozbudowywana.

Droga za kwadrans miliarda złotych. Rozstrzygnięto aukcja na budowę odcinka ekspresówki

Przetarg prowadzony jest po trybie nieograniczonym. Oferty mierzone będą pod kątem dwóch kryteriów: cenowym (do sześcdziesięciu punktów) oraz jakościowym (do 40 punktów). Na tek krok kolejne będą składały się: wyraz realizacji kontraktu (do trzynaście punktów), personel wykonawcy (do 10 punktów) właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (do 9 punktów) oraz równość podłużna nawierzchni (do 8 punktów).

Obecny termin otwarcia ogłoszeń ustalono na 12 kwietnia br. Okres realizacji zapotrzebowania wyznaczono na 23 miesiące, bez sezonu zimowego (od 15 grudnia do piętnasty marca). Minimalny termin realizacji to 20 miesięcy (za takie skrócenie terminu oferenci otrzymają 13 punktów).

Dojazd do lotniska

Druga jezdnia odcinka S1, która powstanie od Podwarpia, przejdzie na węźle Lotnisko w istniejący już dwujezdniowy, liczący około 1, 9 km odcinek S1 do węzła Pyrzowice, który kończy aktualnie istniejący południowy fragment autostrady A1 (teraz wiedzie stamtąd do czeskiej granicy po kierunku Ostrawy; powstaje jakkolwiek fragment na północ, po stronę Częstochowy).

Źródło: GDDKiA Mapa formy budowy dróg w województwie śląskim

Obecny PBDK zakłada również przebudowę do standardu drogi ekspresowej aktualnej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od momentu Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7, 7 km; obstaje projektowanie), budowę nowego przekroju Mysłowice - Bielsko-Biała (ok. 40 km, oczekuje na tzw. koncepcję programową), a także budowę ok. 8, 5-kilometrowego tzw. obejścia Węgierskiej Górki (trwa przetarg na budowę).

Ekspresowa trasa S1 w województwach śląskim jak i również małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją przy Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej man obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza a mianowicie Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka - Zwardoń. Według bieżących planów cała S1 w województwie śląskim ma stanowić gotowa do 2022 roku.Aerion. Ponaddźwiękowy lot po przy jednym spotkaniu pierwszy już w 2023 roku Tech

Związane z

Kategoria

Aktualności