Zadłużenia Do Dochodów

Twoje dorosłe dziecko jest pracowite i odpowiedzialne. Jednak ze względu na brak historii kredytowej, ostrzejsze przepisy dotyczące udzielania kredytów lub zbyt wiele kredytów studenckich, uzyskanie kredytu hipotecznego jest dla nich ...
W jaki sposób określa się limity kredytów studenckich? Czy istnieje maksymalna kwota, jaką mogę pożyczyć jako student? Z jakich różnych pakietów pożyczek mogą skorzystać absolwenci i studenci? Koszt edukacji w ...
17 lutego 2021
Twój współczynnik wykorzystania kredytu, czasami nazywany wskaźnikiem wykorzystania kredytu, to kwota kredytu odnawialnego, z którego aktualnie korzystasz, podzielona przez całkowitą kwotę dostępnego kredytu odnawialnego. Innymi słowy, jest to kwota, którą ...